ฟรี ร้านค้า ออนไลน์ 54.235.55.253 : 17-02-19 20:54:32   
หน้าแรก siam-shop.com ค้นหาร้านค้าสมาชิก
ชื่อสินค้า  
วี ทราเวล ทูเกทเตอร์
    หมวดสินค้าของเรา            
  
Untitled Document
 
ท่องเที่ยว
ก่อสร้าง

Tag / คำค้น

  HOKKAIDO TOKYO
  INSIDE TOKYO
  OHO SNOW IN KOREA
  Osaka Tokyo
  PERFECT SKI IN KOREA
  SURPIRSE TOKYO OSAKA
  TAKAYAMA OSAKA
  THEME PARK
  TOKYO FUJI
  TOKYO NAGOYA
  TOKYO SUPER SAVE
  WOW SKI IN KOREA
  เกาหลี
  เกาหลี เกาะนามิ สกี
  เกาหลี ชมซากุระบานที่สวนโอโดริ
  เกาหลี นามิ เมียงดง
  เกาหลี ไม่นอนสกี
  เกาหลี ฮงอิก นามิ
  เกาะใต้คิวซู เบปปุ
  ฉาง ซษ จางเจียเจี้ย
  ชมซากุระ สวนออโดริ
  ญี่ปุ่น โตเกียว ลาเวนเดอร์
  โตเกียว นาโกย่า
  โตเกียว ฟูจิ
  โตเกียว ฟูจิ นาโกย่า
  โตเกียว ฟูจิ ออนเซ็น ทุ่งดอกลาเวนเดอร์
  โตเกียว ฟูจิ โอชิโนะฮัคไค
  โตเกียว โอซาก้า
  ท่องเที่ยวเดนมาร์ก เมืองแถบสแกนดิเนียเวีย ชมรูปปั้นลิตตเติ้ลเมอร์เมด สัญลักษณ์ ของเมือง
  ท่องเที่ยวทะเล หมู่เกาะมัลดีฟส์
  ท่องเที่ยวทะเลไทย เที่ยวสมุย
  ท่องเที่ยวทะเลไทย อ่าวไทย ท่องภูเก็ต
  ท่องเที่ยวทัวร์ในทะเล กระบี่ เกาะลันตา
  ท่องเที่ยวทัวร์ในประเทศ กระบี่ อ่าวไร่เลย์
  ท่องเที่ยวทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่
  ท่องเที่ยวฝรั่งเศส มหานครปารีส เมืองแห่งแฟชั่น
  เที่ยวสงกรานต์ ที่ฮอกไกโด
  เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี
  ปักกิ่
  มาริน่า เบย์ แซนด์ การ์เดน บาย เดอะ เบย์ เมอร์ไลออ้น
  ยอดเขาวิคตอเรียพีค+นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY + หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว
  ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สิเรียม
  ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม
  รัสเซีย มอสโคว์
  วัดพระเขี้ยวแก้ว เมอร์ไลอ้อน มาริน่าเบย์แซนด์
  ออร์ชารด์ วัดพระเขี้ยวแก้ว
  โอซาก้า โตเกียว ชมซากุระ
  โอซาก้า โตเกียว
  โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า
  ฮอกไกโด ฟูราโน่
  ฮ่องกง จูไห่ เซิ้นเจิ้น
  ฮ่องกง แชกงหมิว
  ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
  ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น
  ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์
  ฮ่องกง นองปิง
  ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ้นเจิ้น
  ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงค์
  โฮจิมินห์ ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน
  โฮจิมินห์ซิตี้ อุโมงค์กู๋จี เบนถัน
  แสดงสินค้าทั้งหมด


  สปอนเซอร์ของเรา
   
   
   


ท่องเที่ยวเยอรมัน เช็ค ออสเตรีย ฮังการี 8 วัน   

ร้าน : วี ทราเวล ทูเกทเตอร์ 
ท่องเที่ยวเยอรมัน เช็ค ออสเตรีย ฮังการี 8 วัน -

ประกาศโดย : วี ทราเวล ทูเกทเตอร์ 


สินค้า

ท่องเที่ยวเยอรมัน เช็ค ออสเตรีย ฮังการี 8 วัน

หมวด อสังหาริมทรัพย์ ที่พัก ท่องเที่ยว > ท่องเที่ยว
รหัสสินค้า 92150717014033 vote เพิ่มคะแนน ให้กับสินค้า ท่องเที่ยวเยอรมัน เช็ค ออสเตรีย ฮังการี 8 วัน    ในกรณีประทับใจสินค้า คะแนน Vote ปัจจุบัน 4  vote ลดคะแนน ให้กับสินค้า ท่องเที่ยวเยอรมัน เช็ค ออสเตรีย ฮังการี 8 วัน    ในกรณีไม่ประทับใจสินค้า คะแนน Vote ปัจจุบัน 4
คำอธิบาย
ราคา 49,888.00 บาท
รายละเอียด

วันแรก        กรุงเทพฯ - โดฮา                                                            

17.30 น.     พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว Q ประตู9 หรือ 10 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินกาตาร์ (Qatar Airways) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

20.40  น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินQatar Airways เที่ยวบินที่ QR 833

23.10 น.    แวะเปลี่ยนเที่ยวบินที่โดฮา (DOHA) ประเทศกาตาร์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย4 ชม.)

 

วันที่สอง     มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – นูเรมเบิร์ก 

02.05  น.   ออกเดินทางต่อ สู่ กรุงมิวนิคโดยเที่ยวบินที่QR 059

07.00  น.   ถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนีผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองฟุสเซ่น จากนั้นนำท่านนั่งรถมินิบัสขึ้นสู่ยอดเขา “พร้อมนำคณะเข้าชมภายใน“ปราสาทนอยชวานชไตน์ หรือปราสาทดีสนีย์แลนด์” ที่ตกแต่งไว้อย่างอลังการปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยเงินทุนมหาศาล เริ่มตั้งแต่ปี 1868 ถึงปี 1892ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตรเหนือออบแก่งของแม่น้ำพอลลัท นำคณะเดินเที่ยวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ตแม้กระทั่งราชาการ์ตูนอย่าง  “วอล์ทดิสนีย์” ยังได้จำลองแบบปราสาทแห่งนี้ไปเป็นปราสาทในเทพนิยายอันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ สมควรแก่เวลานำคณะลงจากปราสาท 

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน)

บ่าย          จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐไบเอิร์น (บาวาเรีย) ประเทศเยอรมนี เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2ของแคว้นบาวาเรีย และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการค้าที่สำคัญ ก่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 เนือร์นแบร์กมีประวัติศาสตร์ถอยไปถึง ค.ศ. 1050 โดยเป็นเมืองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ***อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัยvenlo-town-hall--flkr-jbvkoos2***

ค่ำ            บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก         Mercure Congress Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม     นูเรมเบิร์ก – กรุงปราก – สะพานชาร์ล – เขตเมืองเก่า OLD TOWN

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

               จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่กรุงปราก ประเทศเช็กโดยใช้เส้นทางผ่านเมืองพิวเซ่นที่สำคัญของชาวเช็ก เป็นเมืองเก่าตั้งแต่ คริตศตวรรษที่12 ปัจจุบันยังคงอนุรักษ์ป้อมปราการและ เขตเมืองเก่าไว้ได้อย่างดีเยี่ยม ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติ ท่านจะเห็นฟาร์มและพันธุ์พืชต่างที่เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย          นำคณะเดินทางสู่ “กรุงปราก”  ชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ทุ่งดอกเรบซีดสีเหลืองอร่าม และหมู่บ้านชนบทอันเงียบสงบ ตลอดเส้นทางการเดินทางจนกระทั่งเข้าสู่ “กรุงปราก” เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่งแม่น้ำวัลตาวา ชมความสวยงามอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของตัวเมืองปรากที่เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ยังคงเป็นของแท้ดั่งเดิมไม่ถูกทำลายไปเมื่อครั้งสงครามโลกเหมือนสิ่งก่อสร้างอื่นๆในยุโรปจนได้รับการยกย่องจากองค์การ “ยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลก” นำท่านเที่ยวชม จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต สถานที่นัดพบของชาวปราก บริเวณโดยรอบล้วน เป็นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600 -700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่น ชมอนุสาวรีย์ยานฮุส ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีตถูกเผาทั้งเป็นโดยผู้ปกครองของฝ่ายคริสต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิคและหอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่ทุกๆ 1ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบน หอคอยจนครบ 12 องค์ บริเวณใกล้เคียงกันนี้ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวยิวที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปหลัง มีเวลาให้คณะได้เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองไตล์เช็ค และโบฮีเมียน เช่น เครื่องแก้วสีต่างๆ,ตุ๊กตาหุ่นกระบอก,งานผ้าปักรวมถึงชิ้นงานแกะสลักต่างรูปแบบ ฯลฯ

ค่ำ            บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก         Crown Plaza Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่         ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – ครุมลอฟ

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทปราก ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.885 โดยเจ้าชายบริโวจ เดิมในสมัยกลางเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆในจักรวรรดิโบฮีเมียตลอดมานับเป็นปราการสำคัญและเป็นศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองของกรุงปร๊ากมาตั้งแต่ศตวรรษที่12  ปัจจุบันนี้ได้ถูกใช้เป็นทำเนียบรัฐบาลและเป็นที่พำนักของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ค นำคณะเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางของปราสาทที่แวดล้อมไปด้วยโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า650 ปี ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ มหาวิหารเซนต์วิตัส โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิคที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.1929เป็นมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวเชกฯทุกคนเนื่องจากใช้เป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์พระองค์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุดที่ทำให้กรุงปรากกลายเป็นเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ชมหน้าต่างที่ประดับด้วยกระจกสีอันงดงามเป็นรูปภาพของนักบุญองค์ต่างๆ และเรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ ที่ยังคงความสวยงามอลังการคู่ตัวปราสาทปรากมาจนปัจจุบัน จากนั้นเดินชมอดีต หมู่บ้านช่างทองป็นสถานที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ภายในหมู่บ้านแห่งนี้หน้าบ้านแต่ละหลังไม่มีบ้านเลขที่บ้าน หากแต่ใช้สัญลักษณ์ต่างๆแทนเลขที่บ้าน นับว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเป็นอย่างยิ่ง

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             ออกเดินทางสู่ เชสกี้ครุมลอฟ (CESKE KRUMLOV) เมืองมรดกโลกที่ได้รับการดูแลจากยูเนสโก นำท่านชมตัวเมืองเก่าของครุมลอฟ ที่ตั้งอยู่ในคุ้งน้ำของแม่น้ำวัลตาวา เป็น 1 ในเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่11 ตามเส้นทางการค้าขายในอดีต และเจริญต่อเนื่องมาอีกร่วม 300 ปี จากตระกูล ROZMBERKS หรือ THE MASTER OF ROSE และเปลี่ยนมือมาอยู่ในการปกครองของราชวงศ์แฮปสเบิร์กของออสเตรีย-ฮังการี ตามด้วยภาวะของสงครามและคอมมิวนิสต์ แต่เชสกี้ครุมลอฟ ก็ยังคงความงดงามของตัวเมืองเก่าจนถึงปี1989 องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ยกให้เป็นเมืองมรดกโลก (WORLD HERITAGE CITY) นำท่านเข้าชมปราสาทครุมลอฟ ที่งดงามด้วยศิลปะหลากหลายยุคและยังคงความสมบูรณ์แบบทั้งศิลปะเครื่องเรือน นับเป็นอีกหนึ่งปราสาทที่น่าชม

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก         Old Inn Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า       เวียนนา (ออสเตรีย) – พระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปปิ้ง

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                เดินทางเข้าสู่กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย นครหลวงแห่งออสเตรีย เมืองแห่งเสียงดนตรี โดยเฉพาะเวียนนาวอลทซ์ที่โด่งดัง

เข้าชมความสวยงามภายใน พระราชวังเชินบรุนน์  พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมาเรียเทเรซ่า” จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันที่ตั้งพระไทว่า จะสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส  ด้านหลังของพระราชวังในอดีตเคยใช้เป็นที่ล่าสัตว์ปัจจุบันได้ตกแต่งเป็นสวนและ น้ำพุอย่างสวยงาม อันเป็นที่มาของชื่อพระราชวังเชินบรุนน์ในอดีตนั้นพระราชินีฝรั่งเศส มารีอังตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก ณ พระราชวังแห่งนี้ และ โมสาร์ทยังเคยมาบรรเลงดนตรีจักพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมาประทับอยู่กับพระราชโอรสของพระองค์สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอรี่,ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นรำ หรือแสดงดนตรีปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นครั้งคราวฯลฯท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพันธุ์ 

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

               นำท่านสู่ย่านการค้าใหญ่ของเวียนนาบน ถนนคาร์ทเนอร์ย่านช้อปปิ้งหลักของเวียนนา ซึ่งท่านสามารถใช้เวลาเดินชมสินค้านานาชนิด รวมทั้งแบรนด์เนมแบบนาฬิกาROLEX กระเป๋า LOUIS VUITTON และอีกมากมาย หรือชมความงามของโบสถ์เซนต์สตีเฟ่นในศิลปะแบบโกธิคใจกลางเมือง

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก         HILTON DANUBE หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก       บูดาเปสต์ (ฮังการี) – ล่องเรือ – ชมเมือง – เนินปราสาท – โบสถ์เซนต์แมทเทียส – จัตุรัสวีรบุรุษ (ฮังการี) 

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์  เมืองหลวงของสาธารณรัฐฮังการีประเทศที่มากด้วยศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์  ซึ่งในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียนเมืองที่มี แม่น้ำดานูบ ไหลผ่านกลางเมือง ซึ่งแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของประวัติศาสตร์  “บูดา” และฝั่งที่หรูหราล้ำหน้าสมัยใหม่ด้วยวิทยาการ“เปสต์” อันเป็นที่มาของชื่อเต็มของเมืองหลวงแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่นครบูดาเปสต์ นำคณะลงเรือ“ล่องแม่น้ำดานูบ ”แม่น้ำสายโรแมนติค มนต์เสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย ซึ่งนอกจากจะแบ่งประเทศฮังการีทั้งประเทศแล้ว ยังได้แบ่งนครหลวงแห่งนี้ออกเป็น 2 ซีกด้วย ภายในตัวนครหลวงทั้งสองฝั่งมีสะพานที่สร้างอย่างงดงามทอดข้ามแม่น้ำดานูบเชื่อมติดต่อระหว่างนครหลวงทั้งสองฝั่งเป็นจำนวน8 แห่งนครหลวง ส่วนหนึ่งตั้งอยู่ในบริเวณย่านภูเขาที่เป็นฉากธรรมชาติประดับตัวนครให้เป็นภาพอันน่าประทับใจ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของธรรมชาติ และเรือแล่นผ่าน อาคารรัฐสภา เป็นอาคารแบบนีโอโกธิคที่โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ และได้รับการยกย่องว่าเป็นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในยุโรปตลอดจนอาคารบ้านเรือนและความเป็นอยู่ของผู้คนสองฟากฝั่งแม่น้ำดานูบ

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย          นำคณะเดินทางผ่านชุมชนโรมันโบราณขึ้นไปยังคาสเซิ่ลฮิลล์ (Castle Hill) ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับคฤหาสน์ของกษัตริย์ และโบราณสถานซึ่งยังมีร่องรอยบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ชมป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน ที่สะท้อนประวัติศาสตร์การสร้างชาติฮังกาเรียน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีวิต ปกป้องบ้านเมืองในตอนที่ถูกพวกมองโกลรุกรานในปี ค.ศ. 1241-1242 และบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของโบสถ์แมทเทียส เป็นโบสถ์สำคัญของเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น“มรดกโลก” สร้างด้วยสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ ที่โดดเด่นด้วยยอดโบสถ์อันงดงาม เคยใช้เป็นที่จัดพิธีสวมมงกุฎแด่กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ นำคณะชม อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น ปฐมกษัตริย์ของชาวแมกยาร์ จากนั้นเดินทางต่อสู่จัตุรัสวีรบุรุษ สถานที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรบุรุษผู้กอบกู้ชาติ และยังใช้ในพิธีสวนสนามของทหารฮังการี จากนั้นนำชมความยิ่งใหญ่อลังการของ มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น ใจกลางเมือง จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเลือกซื้อสินค้าในย่านถนนคนเดิน ซึ่งเต็มไปด้วยสินค้าพื้นเมืองและสินค้าแบรนด์เนม ต่างๆมากมายและมีเวลาให้คณะได้ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองฮังกาเรียน อาทิเช่นผ้าลูกไม้, ผ้าปัก, เครื่องแก้ว, ไข่ระบายสี 

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก           Mercure Buda Hotel หรือ เทียบเท่า

 

วันที่เจ็ด      บูดาเปสต์ (ฮังการี) – โดฮา

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

12.50 น.    ออกเดินทางโดยสายการบินกาตาร์ (Qatar Airways) เที่ยวบินที่ QR 214  สู่ประเทศไทย  

19.05 น.    แวะเปลี่ยนเที่ยวบินที่ โดฮา (DOHA) ประเทศกาตาร์

21.00 น.    ออกเดินทางต่อสู่ประเทศไทย โดยสายการบินกาตาร์เที่ยวบินที่ QR 830   

 

ปรับปรุงเมื่อ

2015-07-17 13:55:32 101.108.48.***
สินค้าที่คุณอาจสนใจ
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สิเรียม 4วัน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สิเรียม 4วัน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน
ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ้นเจิ้น BY EK
ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ้นเจิ้น BY EK
SAKURA BLOOM IN KOREA BY XJ
SAKURA BLOOM IN KOREA BY XJ
ท่องเที่ยวฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน BY QR
ท่องเที่ยวฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน BY QR
โปรโมชั่นสุดคุ้ม หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก
โปรโมชั่นสุดคุ้ม หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนเฉียนเหมิน 5 วัน 4 คืน TG
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนเฉียนเหมิน 5 วัน 4 คืน TG
ทัวร์สิงคโปร์ครบสูตร 3 วัน 2 คืน BY FD
ทัวร์สิงคโปร์ครบสูตร 3 วัน 2 คืน BY FD
ท่องเที่ยวกระบี่ ไร่เลย์ 3 วัน 2 คืน
ท่องเที่ยวกระบี่ ไร่เลย์ 3 วัน 2 คืน
ท่องสมุย เกาะพงัน 3 วัน 2 คืน
ท่องสมุย เกาะพงัน 3 วัน 2 คืน
ทัวร์สุโขทัย  2 วัน 1 คืน
ทัวร์สุโขทัย 2 วัน 1 คืน
ICE SNOW IN KOREA 4 D 3 N BY XJ
ICE SNOW IN KOREA 4 D 3 N BY XJ
ท่องเที่ยวลำปาง  3 วัน 2 คืน
ท่องเที่ยวลำปาง 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง  6 วัน 5 คืน BY TG
ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน BY TG
แพ็คเกจมาเก๊า ราคาพิเศษ 9999
แพ็คเกจมาเก๊า ราคาพิเศษ 9999
ทัวร์จีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊
ทัวร์จีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊
ดูสินค้าทั้งหมดได้ที่ http://www.siam-shop.com/20362
   
  วี ทราเวล ทูเกทเตอร์ WE TRAVEL TOGETHER 269/223 หมู่บ้านพฤษาวิลล์ ซอย มิสทีน 50/1 ถนนราษฏ์พัฒนา เขต สะพานสูง กรุงเทพมหนคร 10240
http://www.siam-shop.com/20362

ใส่ตะกร้า คลิ๊กเลย!!! ไปที่หน้าหลักของร้านนี้ คลิ๊ก!!! ย้อนกลับก่อนหน้า!!! แจ้งสินค้าผิดกฏหมาย หรือ กฏการใช้งานของ siam-shop.com!!!


ความเห็น

ความเห็น :
ชื่อ
email
ซ่อน E-Mail
รหัสภาพ
สมัครสมาชิก Click ที่นี่ | เข้าสู่ระบบ Click ที่นี่
   
User :
Pass :
ลืมรหัสผ่าน

 
 
© Copyright 2007 SIAM-SHOP.COM All Rights Reserved.