การเลือกใช้เนื้อสติ๊กเกอร์ พีวีซี (PVC )ชนิดเนื้อใส หรือเนื้อขาวเงา

หากจะเลือกใช้เนื้อสติ๊กเกอร์ให้เหมาะกับตัวสินค้านั้น โดยส่วนใหญ่แล้วจะดูจากตัวสินค้า (สีของผลิตภัณฑ์) 

และตัวบรรจุภัณฑ์เป็นหลัก เพราะเวลาติดสติ๊กเกอร์แล้วจะทำให้เห็นชัดเจน หรือสวยงามตามที่ต้องการหรือเปล่า

แต่ทั้งนี้ การใช้งานอาจจะขึ้นอยู่กับ คอนเซ็ปว่าต้องการหรูหรา เรียบ ง่าย ก็อาจจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับตัวสินค้า
และผู้ใช้งานส่วนใหญ่ก็แล้วกันครับ เพราะจริงๆ แล้วก็ดีทั้ง 2 ชนิด ขึ้นอยู่กับประโยชน์ที่จะใช้มากกว่าครับ
คุณหน่อย / อ่านต่อ