เวลาที่เซอร์เวอร์ : 20:16:55 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.79.218 วันนี้ เวลา 20.16:17 น.
2Yandex 178.154.200.15 วันนี้ เวลา 20.07:52 น.
3Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 20.05:44 น.
4Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 20.04:25 น.
5Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 19.58:27 น.
6Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 19.40:32 น.
7Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 19.37:37 น.
8Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 19.35:58 น.
9Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 19.28:30 น.
10Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 19.27:42 น.
11Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 19.23:58 น.
12Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 19.17:43 น.
13Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 19.15:53 น.
14Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 19.10:38 น.
15Google 66.249.79.214 วันนี้ เวลา 19.00:48 น.
16Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 19.00:41 น.
17Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 18.58:11 น.
18Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 18.48:43 น.
19Google 66.249.79.218 วันนี้ เวลา 18.38:09 น.
20Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 18.36:51 น.
21Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 18.36:50 น.
22Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 18.30:47 น.
23Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 18.28:41 น.
24Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 18.27:56 น.
25Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 18.26:57 น.
26Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 18.19:58 น.
27Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 18.19:18 น.
28Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 18.19:15 น.
29Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 18.18:14 น.
30Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 18.12:41 น.
31Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 18.10:16 น.
32Google 66.249.79.218 วันนี้ เวลา 18.10:15 น.
33Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 18.07:41 น.
34Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 18.07:07 น.
35Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 18.07:04 น.
36Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 18.06:58 น.
37Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 18.02:05 น.
38Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 17.47:33 น.
39Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 17.43:12 น.
40Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 17.39:39 น.
41Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 17.29:16 น.
42Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 17.26:57 น.
43Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 17.20:17 น.
44Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 17.18:02 น.
45Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 17.17:55 น.
46Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 17.17:18 น.
47Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.13 วันนี้ เวลา 17.16:25 น.
48Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.13 วันนี้ เวลา 17.15:57 น.
49Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 17.11:03 น.
50Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 17.10:58 น.
51Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 17.10:50 น.
52Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 17.09:48 น.
53Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 17.08:52 น.
54Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 17.07:00 น.
55Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 16.59:24 น.
56Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 16.57:55 น.
57Google 66.249.79.218 วันนี้ เวลา 16.57:21 น.
58Alexa search engine 34.207.98.73 วันนี้ เวลา 16.55:57 น.
59Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 16.55:42 น.
60Google 66.249.79.214 วันนี้ เวลา 16.54:36 น.
61Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 16.53:37 น.
62Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 16.49:33 น.
63Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 16.47:51 น.
64Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 16.42:46 น.
65Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 16.42:30 น.
66Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 16.39:36 น.
67Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 16.33:49 น.
68Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 16.33:22 น.
69Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.13 วันนี้ เวลา 16.33:05 น.
70Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.13 วันนี้ เวลา 16.32:15 น.
71Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 16.31:55 น.
72Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 16.31:08 น.
73Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 16.25:57 น.
74Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.13 วันนี้ เวลา 16.22:09 น.
75Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 16.17:25 น.
76Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 16.17:14 น.
77Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 16.14:08 น.
78Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 16.14:00 น.
79Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 16.13:55 น.
80Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 16.10:26 น.
81Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 16.09:22 น.
82Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.13 วันนี้ เวลา 16.09:10 น.
83Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.13 วันนี้ เวลา 16.05:06 น.
84Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 16.05:05 น.
85Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 16.04:41 น.
86Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 16.04:39 น.
87Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 16.03:23 น.
88Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 16.02:20 น.
89Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 15.55:02 น.
90Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 15.52:36 น.
91Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 15.50:42 น.
92Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 15.48:42 น.
93Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 15.48:34 น.
94Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 15.46:41 น.
95Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 15.45:56 น.
96Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 15.45:54 น.
97Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 15.45:24 น.
98Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 15.43:49 น.
99Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 15.43:38 น.
100Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 15.43:18 น.
101Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 15.40:08 น.
102Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 15.40:04 น.
103Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 15.33:55 น.
104Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.13 วันนี้ เวลา 15.33:43 น.
105Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 15.32:02 น.
106Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 15.27:13 น.
107Google 66.249.79.216 วันนี้ เวลา 15.24:21 น.
108Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 15.11:08 น.
109Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 15.11:02 น.
110Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 15.10:51 น.
111Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 15.06:27 น.
112Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 15.04:28 น.
113Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 14.59:44 น.
114Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 14.59:17 น.
115Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 14.57:50 น.
116Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.13 วันนี้ เวลา 14.55:35 น.
117Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 14.53:00 น.
118Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 14.52:51 น.
119Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 14.52:00 น.
120Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 14.51:10 น.
121Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 14.49:36 น.
122Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 14.42:43 น.
123Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 14.41:05 น.
124Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 14.40:12 น.
125Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 14.39:32 น.
126Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 14.39:19 น.
127Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 14.32:20 น.
128Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 14.22:46 น.
129Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 14.22:04 น.
130Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 14.20:05 น.
131Google 66.249.79.218 วันนี้ เวลา 14.19:29 น.
132Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 14.11:57 น.
133Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 14.10:07 น.
134Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 14.09:07 น.
135Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 14.09:06 น.
136Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 14.01:05 น.
137Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 13.59:06 น.
138Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 13.51:20 น.
139Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 13.51:12 น.
140Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 13.49:53 น.
141Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 13.44:17 น.
142Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 13.44:14 น.
143Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 13.41:19 น.
144Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 13.40:44 น.
145Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 13.39:53 น.
146Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 13.39:18 น.
147Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 13.39:11 น.
148Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 13.39:11 น.
149Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 13.31:57 น.
150Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 13.30:59 น.