เวลาที่เซอร์เวอร์ : 07:38:00 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 07.37:28 น.
2Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 07.37:10 น.
3Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 07.35:56 น.
4Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 07.34:53 น.
5Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 07.33:50 น.
6Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.29 วันนี้ เวลา 07.33:11 น.
7Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 07.32:47 น.
8Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 07.32:11 น.
9Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 07.31:44 น.
10Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 07.28:35 น.
11Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 07.27:32 น.
12Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 07.27:15 น.
13Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 07.26:08 น.
14Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 07.23:23 น.
15Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 07.23:20 น.
16Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 07.23:15 น.
17Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 07.22:17 น.
18Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 07.22:08 น.
19Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 07.21:15 น.
20Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 07.21:03 น.
21Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 07.20:20 น.
22Yandex 87.250.224.96 วันนี้ เวลา 07.20:13 น.
23Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 07.20:12 น.
24Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 07.20:05 น.
25Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 07.19:58 น.
26Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 07.19:33 น.
27Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 07.18:24 น.
28Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 07.18:00 น.
29Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 07.17:46 น.
30Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 07.17:02 น.
31Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 07.16:17 น.
32Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 07.15:54 น.
33Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 07.15:12 น.
34Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 07.13:59 น.
35Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 07.13:54 น.
36Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 07.13:40 น.
37Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 07.13:22 น.
38Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 07.13:10 น.
39Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 07.13:06 น.
40Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 07.12:44 น.
41Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 07.11:48 น.
42Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 07.11:28 น.
43Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 07.09:42 น.
44Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 07.07:39 น.
45Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 07.06:33 น.
46Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 07.05:30 น.
47Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 07.04:27 น.
48Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 07.01:33 น.
49Google 66.249.79.214 วันนี้ เวลา 07.00:15 น.
50Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 06.59:12 น.
51Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 06.58:36 น.
52Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 06.57:06 น.
53Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 06.54:42 น.
54Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 06.52:54 น.
55Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 06.51:51 น.
56Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 06.50:48 น.
57Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 06.49:45 น.
58Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 06.48:28 น.
59Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 06.46:36 น.
60Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 06.44:30 น.
61Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 06.42:24 น.
62Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 06.39:15 น.
63Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 06.36:55 น.
64Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 06.34:01 น.
65Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 06.31:57 น.
66Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 06.29:49 น.
67Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.29 วันนี้ เวลา 06.28:59 น.
68Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 06.25:24 น.
69Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 06.24:37 น.
70Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 06.23:35 น.
71Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 06.21:25 น.
72Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 06.16:10 น.
73Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 06.15:07 น.
74Google 66.249.79.212 วันนี้ เวลา 06.14:45 น.
75Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 06.13:53 น.
76Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 06.13:01 น.
77Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 06.09:52 น.
78Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 06.06:43 น.
79Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 06.04:37 น.
80Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 06.03:36 น.
81Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 06.02:35 น.
82Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 06.02:22 น.
83Google 66.249.79.216 วันนี้ เวลา 05.58:19 น.
84Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 05.57:16 น.
85Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 05.56:13 น.
86Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 05.55:11 น.
87Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 05.54:08 น.
88Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 05.52:02 น.
89Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 05.50:51 น.
90Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 05.46:47 น.
91Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 05.45:44 น.
92Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 05.42:35 น.
93Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 05.39:29 น.
94Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 05.39:26 น.
95Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 05.39:20 น.
96Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 05.38:23 น.
97Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 05.37:32 น.
98Yandex 178.154.200.15 วันนี้ เวลา 05.37:24 น.
99Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 05.37:23 น.
100Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 05.37:20 น.
101Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 05.37:05 น.
102Yandex 178.154.200.15 วันนี้ เวลา 05.36:27 น.
103Yandex 178.154.200.15 วันนี้ เวลา 05.35:57 น.
104Yandex 178.154.200.15 วันนี้ เวลา 05.35:47 น.
105Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 05.35:45 น.
106Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 05.35:15 น.
107Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 05.35:14 น.
108Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 05.34:38 น.
109Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 05.29:52 น.
110Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 05.28:56 น.
111Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 05.25:47 น.
112Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 05.25:02 น.
113Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 05.21:35 น.
114Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 05.16:21 น.
115Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 05.16:18 น.
116Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 05.15:18 น.
117Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 05.13:12 น.
118Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 05.11:06 น.
119Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 05.09:00 น.
120Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 05.07:57 น.
121Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 05.06:54 น.
122Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 05.04:47 น.
123Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 05.02:42 น.
124Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 05.00:36 น.
125Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 04.59:33 น.
126Google 66.249.79.212 วันนี้ เวลา 04.59:31 น.
127Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 04.56:24 น.
128Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 04.55:21 น.
129Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 04.54:18 น.
130Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 04.52:12 น.
131Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 04.51:09 น.
132Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 04.49:04 น.
133Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.29 วันนี้ เวลา 04.48:48 น.
134Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.29 วันนี้ เวลา 04.45:39 น.
135Yandex 178.154.200.15 วันนี้ เวลา 04.45:19 น.
136Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 04.43:15 น.
137Yandex 178.154.200.15 วันนี้ เวลา 04.43:01 น.
138Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.31 วันนี้ เวลา 04.42:46 น.
139Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 04.41:45 น.
140Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 04.36:28 น.
141Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 04.36:15 น.
142Yandex 178.154.200.15 วันนี้ เวลา 04.35:33 น.
143Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 04.35:24 น.
144Yandex 178.154.200.15 วันนี้ เวลา 04.34:39 น.
145Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 04.34:38 น.
146Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 04.32:56 น.
147Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 04.31:13 น.
148Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 04.30:14 น.
149Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 04.30:10 น.
150Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 04.29:07 น.