เวลาที่เซอร์เวอร์ : 04:38:48 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 04.37:55 น.
2Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 04.36:56 น.
3Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 04.36:08 น.
4Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 04.35:00 น.
5Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 04.34:18 น.
6Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 04.32:06 น.
7Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 04.31:24 น.
8Google 66.249.79.88 วันนี้ เวลา 04.31:12 น.
9Google 66.249.79.88 วันนี้ เวลา 04.28:20 น.
10Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 04.27:03 น.
11Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 04.25:28 น.
12Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 04.25:22 น.
13Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 04.22:35 น.
14Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 04.21:42 น.
15Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 04.21:38 น.
16Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 04.20:52 น.
17Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 04.20:38 น.
18Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 04.16:50 น.
19Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 04.16:39 น.
20Yandex 37.9.113.122 วันนี้ เวลา 04.16:00 น.
21Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 04.15:57 น.
22Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 04.15:41 น.
23Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 04.14:07 น.
24Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 04.13:11 น.
25Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 04.13:03 น.
26Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 04.12:56 น.
27Yandex 37.9.113.122 วันนี้ เวลา 04.12:18 น.
28Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 04.11:08 น.
29Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 04.08:12 น.
30Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 04.05:50 น.
31Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 04.05:36 น.
32Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 04.02:27 น.
33Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 04.00:33 น.
34Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 03.59:42 น.
35Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 03.58:15 น.
36Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 03.58:11 น.
37Google 66.249.79.254 วันนี้ เวลา 03.58:00 น.
38Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 03.57:55 น.
39Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 03.57:16 น.
40Google 66.249.79.88 วันนี้ เวลา 03.56:43 น.
41Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 03.56:02 น.
42Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 03.55:40 น.
43Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 03.55:33 น.
44Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 03.55:16 น.
45Google 66.249.79.88 วันนี้ เวลา 03.51:05 น.
46Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 03.50:46 น.
47Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 03.48:04 น.
48Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 03.46:37 น.
49Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 03.46:12 น.
50Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 03.45:49 น.
51Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 03.45:23 น.
52Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 03.45:02 น.
53Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 03.42:45 น.
54Google 66.249.79.88 วันนี้ เวลา 03.42:20 น.
55Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 03.41:22 น.
56Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 03.40:34 น.
57Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 03.37:42 น.
58Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 03.36:56 น.
59Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.250 วันนี้ เวลา 03.36:47 น.
60Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.252 วันนี้ เวลา 03.36:38 น.
61Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 03.36:34 น.
62Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.252 วันนี้ เวลา 03.36:32 น.
63Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.250 วันนี้ เวลา 03.36:31 น.
64Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 03.35:06 น.
65Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 03.31:07 น.
66Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 03.30:22 น.
67Google 66.249.79.88 วันนี้ เวลา 03.27:56 น.
68Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 03.27:56 น.
69Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 03.27:51 น.
70Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 03.27:47 น.
71Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 03.26:47 น.
72Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 03.25:58 น.
73Google 66.249.79.254 วันนี้ เวลา 03.25:20 น.
74Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 03.22:11 น.
75Google 66.249.79.88 วันนี้ เวลา 03.20:51 น.
76Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 03.18:48 น.
77Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 03.16:37 น.
78Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 03.16:27 น.
79Google 66.249.79.88 วันนี้ เวลา 03.16:16 น.
80Google 66.249.79.76 วันนี้ เวลา 03.15:42 น.
81Google 66.249.79.78 วันนี้ เวลา 03.13:36 น.
82Google 66.249.79.76 วันนี้ เวลา 03.10:49 น.
83Google 66.249.79.74 วันนี้ เวลา 03.10:43 น.
84Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 03.07:54 น.
85Google 66.249.79.78 วันนี้ เวลา 03.07:50 น.
86Google 66.249.79.88 วันนี้ เวลา 03.05:25 น.
87Google 66.249.79.254 วันนี้ เวลา 03.05:00 น.
88Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 03.04:42 น.
89Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.254 วันนี้ เวลา 03.03:43 น.
90Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 03.02:06 น.
91Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 03.02:05 น.
92Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 03.02:01 น.
93Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 03.00:34 น.
94Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 02.59:12 น.
95Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 02.56:21 น.
96Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 02.53:29 น.
97Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 02.50:37 น.
98Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 02.50:29 น.
99Google 66.249.79.88 วันนี้ เวลา 02.50:02 น.
100Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 02.47:44 น.
101Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 02.46:22 น.
102Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 02.45:41 น.
103Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 02.44:41 น.
104Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 02.41:59 น.
105Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 02.41:47 น.
106Google 66.249.79.88 วันนี้ เวลา 02.40:56 น.
107Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 02.36:15 น.
108Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 02.35:59 น.
109Google 66.249.79.88 วันนี้ เวลา 02.35:58 น.
110Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 02.33:22 น.
111Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 02.32:33 น.
112Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 02.32:30 น.
113Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 02.30:55 น.
114Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 02.28:02 น.
115Google 66.249.79.88 วันนี้ เวลา 02.27:37 น.
116Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 02.25:39 น.
117Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 02.24:22 น.
118Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 02.24:21 น.
119Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 02.21:53 น.
120Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 02.20:42 น.
121Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 02.20:02 น.
122Google 66.249.79.88 วันนี้ เวลา 02.16:08 น.
123Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 02.13:59 น.
124Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 02.13:22 น.
125Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 02.13:15 น.
126Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 02.12:24 น.
127Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 02.10:51 น.
128Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 02.09:42 น.
129Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 02.07:30 น.
130Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 02.07:15 น.
131Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 02.05:47 น.
132Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 02.02:22 น.
133Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 02.02:09 น.
134Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 02.01:45 น.
135Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 02.00:10 น.
136Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 01.56:07 น.
137Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 01.55:20 น.
138Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.250 วันนี้ เวลา 01.55:01 น.
139Google 66.249.79.88 วันนี้ เวลา 01.54:37 น.
140Google 66.249.79.88 วันนี้ เวลา 01.53:07 น.
141Google 66.249.79.88 วันนี้ เวลา 01.52:25 น.
142Google 66.249.79.88 วันนี้ เวลา 01.50:50 น.
143Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 01.50:01 น.
144Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 01.49:35 น.
145Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 01.48:26 น.
146Google 66.249.79.88 วันนี้ เวลา 01.47:22 น.
147Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 01.46:14 น.
148Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 01.45:48 น.
149Google 66.249.79.88 วันนี้ เวลา 01.45:15 น.
150Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 01.41:37 น.