เวลาที่เซอร์เวอร์ : 10:29:33 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.71.9 วันนี้ เวลา 10.29:02 น.
2Hot Bot search 68.180.229.106 วันนี้ เวลา 10.28:41 น.
3Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 10.28:40 น.
4Google 66.249.79.131 วันนี้ เวลา 10.28:19 น.
5Hot Bot search 68.180.229.106 วันนี้ เวลา 10.28:08 น.
6Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 10.27:58 น.
7Google 66.249.79.131 วันนี้ เวลา 10.27:36 น.
8Hot Bot search 68.180.229.106 วันนี้ เวลา 10.27:35 น.
9Yandex 37.9.113.174 วันนี้ เวลา 10.27:07 น.
10Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 10.26:53 น.
11Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 10.26:32 น.
12Google 66.249.79.131 วันนี้ เวลา 10.26:10 น.
13Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 10.25:49 น.
14Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 10.25:27 น.
15Hot Bot search 68.180.229.106 วันนี้ เวลา 10.25:27 น.
16Google 66.249.71.93 วันนี้ เวลา 10.25:08 น.
17Google 66.249.79.131 วันนี้ เวลา 10.24:45 น.
18Google 66.249.79.46 วันนี้ เวลา 10.24:23 น.
19Google 66.249.71.93 วันนี้ เวลา 10.24:02 น.
20Hot Bot search 68.180.229.106 วันนี้ เวลา 10.23:41 น.
21Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 10.23:19 น.
22Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 10.22:58 น.
23Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 10.22:36 น.
24Google 66.249.71.93 วันนี้ เวลา 10.22:15 น.
25Hot Bot search 68.180.229.106 วันนี้ เวลา 10.22:03 น.
26Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 10.21:32 น.
27Hot Bot search 68.180.229.106 วันนี้ เวลา 10.21:24 น.
28Google 66.249.79.131 วันนี้ เวลา 10.21:21 น.
29Google 66.249.79.131 วันนี้ เวลา 10.21:10 น.
30Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 10.20:49 น.
31Yandex 37.9.113.174 วันนี้ เวลา 10.19:51 น.
32Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 วันนี้ เวลา 10.19:50 น.
33Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 10.19:23 น.
34Google 66.249.71.95 วันนี้ เวลา 10.19:02 น.
35Google 66.249.71.93 วันนี้ เวลา 10.18:40 น.
36Google 66.249.71.8 วันนี้ เวลา 10.18:19 น.
37Google 66.249.79.131 วันนี้ เวลา 10.17:58 น.
38Hot Bot search 68.180.229.106 วันนี้ เวลา 10.17:53 น.
39Hot Bot search 68.180.229.106 วันนี้ เวลา 10.17:40 น.
40Yandex 37.9.113.174 วันนี้ เวลา 10.17:24 น.
41Hot Bot search 68.180.229.106 วันนี้ เวลา 10.17:09 น.
42Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 10.16:53 น.
43Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 10.16:32 น.
44Google 66.249.71.93 วันนี้ เวลา 10.16:10 น.
45Hot Bot search 68.180.229.106 วันนี้ เวลา 10.13:31 น.
46Google 66.249.79.49 วันนี้ เวลา 10.12:58 น.
47Google 66.249.71.9 วันนี้ เวลา 10.11:51 น.
48Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 วันนี้ เวลา 10.10:34 น.
49Google 66.249.71.8 วันนี้ เวลา 10.10:06 น.
50Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.67 วันนี้ เวลา 10.09:50 น.
51Google 66.249.71.8 วันนี้ เวลา 10.09:29 น.
52Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.67 วันนี้ เวลา 10.07:08 น.
53Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.69 วันนี้ เวลา 10.05:00 น.
54Hot Bot search 68.180.229.106 วันนี้ เวลา 10.04:35 น.
55Hot Bot search 68.180.229.106 วันนี้ เวลา 10.01:22 น.
56Google 66.249.71.9 วันนี้ เวลา 10.01:10 น.
57Hot Bot search 68.180.229.106 วันนี้ เวลา 10.00:26 น.
58Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 09.59:45 น.
59Hot Bot search 68.180.229.106 วันนี้ เวลา 09.58:54 น.
60Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 09.56:53 น.
61Hot Bot search 68.180.229.106 วันนี้ เวลา 09.56:14 น.
62Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 วันนี้ เวลา 09.54:44 น.
63Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 09.54:23 น.
64Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.67 วันนี้ เวลา 09.54:08 น.
65Google 66.249.71.7 วันนี้ เวลา 09.54:02 น.
66Google 66.249.71.9 วันนี้ เวลา 09.53:40 น.
67Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 วันนี้ เวลา 09.53:37 น.
68Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 วันนี้ เวลา 09.53:35 น.
69Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 วันนี้ เวลา 09.53:33 น.
70Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 วันนี้ เวลา 09.53:28 น.
71Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 วันนี้ เวลา 09.53:26 น.
72Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 วันนี้ เวลา 09.53:23 น.
73Google 66.249.71.93 วันนี้ เวลา 09.53:19 น.
74Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.67 วันนี้ เวลา 09.53:17 น.
75Hot Bot search 68.180.229.106 วันนี้ เวลา 09.53:11 น.
76Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.67 วันนี้ เวลา 09.53:07 น.
77Google 66.249.79.46 วันนี้ เวลา 09.52:58 น.
78Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 09.52:36 น.
79Google 66.249.79.131 วันนี้ เวลา 09.52:15 น.
80Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 09.51:53 น.
81Google 66.249.71.9 วันนี้ เวลา 09.51:32 น.
82Google 66.249.79.133 วันนี้ เวลา 09.50:06 น.
83Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 09.49:45 น.
84Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 09.49:02 น.
85Yandex 37.9.113.174 วันนี้ เวลา 09.48:58 น.
86Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 09.47:36 น.
87Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.174 วันนี้ เวลา 09.46:47 น.
88Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 09.46:32 น.
89Hot Bot search 68.180.229.106 วันนี้ เวลา 09.46:18 น.
90Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 09.46:10 น.
91Hot Bot search 68.180.229.106 วันนี้ เวลา 09.46:02 น.
92Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 09.45:49 น.
93Hot Bot search 68.180.229.106 วันนี้ เวลา 09.45:13 น.
94Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 วันนี้ เวลา 09.45:09 น.
95Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 09.45:06 น.
96Hot Bot search 68.180.229.106 วันนี้ เวลา 09.43:34 น.
97Google 66.249.79.49 วันนี้ เวลา 09.42:58 น.
98Hot Bot search 68.180.229.106 วันนี้ เวลา 09.42:10 น.
99Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 วันนี้ เวลา 09.41:40 น.
100Hot Bot search 68.180.229.106 วันนี้ เวลา 09.41:34 น.
101Google 66.249.71.93 วันนี้ เวลา 09.41:32 น.
102Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 09.41:10 น.
103Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 09.39:45 น.
104Google 66.249.71.93 วันนี้ เวลา 09.39:23 น.
105Google 66.249.71.93 วันนี้ เวลา 09.39:02 น.
106Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.177 วันนี้ เวลา 09.38:56 น.
107Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 09.38:19 น.
108Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 09.37:57 น.
109Google 66.249.79.131 วันนี้ เวลา 09.37:36 น.
110Google 66.249.71.93 วันนี้ เวลา 09.37:15 น.
111Hot Bot search 68.180.229.106 วันนี้ เวลา 09.36:13 น.
112Google 66.249.71.93 วันนี้ เวลา 09.35:57 น.
113Google 66.249.71.7 วันนี้ เวลา 09.35:27 น.
114Google 66.249.71.9 วันนี้ เวลา 09.35:06 น.
115Google 66.249.71.93 วันนี้ เวลา 09.34:45 น.
116Hot Bot search 68.180.229.106 วันนี้ เวลา 09.34:24 น.
117Google 66.249.79.52 วันนี้ เวลา 09.34:02 น.
118Google 66.249.79.133 วันนี้ เวลา 09.32:36 น.
119Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 09.31:53 น.
120Hot Bot search 68.180.229.106 วันนี้ เวลา 09.31:32 น.
121Google 66.249.71.93 วันนี้ เวลา 09.31:11 น.
122Yandex 37.9.113.174 วันนี้ เวลา 09.31:05 น.
123Hot Bot search 68.180.229.106 วันนี้ เวลา 09.30:39 น.
124Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 09.30:27 น.
125Google 66.249.79.133 วันนี้ เวลา 09.30:06 น.
126Google 66.249.71.93 วันนี้ เวลา 09.29:45 น.
127Hot Bot search 68.180.229.106 วันนี้ เวลา 09.29:37 น.
128Google 66.249.71.93 วันนี้ เวลา 09.29:23 น.
129Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 09.28:23 น.
130Hot Bot search 68.180.229.106 วันนี้ เวลา 09.28:10 น.
131Yandex 37.9.113.174 วันนี้ เวลา 09.28:05 น.
132Google 66.249.79.46 วันนี้ เวลา 09.27:58 น.
133Yandex 37.9.113.174 วันนี้ เวลา 09.27:43 น.
134Hot Bot search 68.180.229.106 วันนี้ เวลา 09.27:13 น.
135Hot Bot search 68.180.229.106 วันนี้ เวลา 09.26:34 น.
136Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 09.26:32 น.
137Hot Bot search 68.180.229.106 วันนี้ เวลา 09.26:25 น.
138Google 66.249.79.131 วันนี้ เวลา 09.26:16 น.
139Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 09.26:10 น.
140Google 66.249.79.131 วันนี้ เวลา 09.25:49 น.
141Yandex 37.9.113.174 วันนี้ เวลา 09.25:43 น.
142Hot Bot search 68.180.229.106 วันนี้ เวลา 09.24:27 น.
143Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 09.24:23 น.
144Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 09.24:02 น.
145Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 09.23:40 น.
146Hot Bot search 68.180.229.106 วันนี้ เวลา 09.23:31 น.
147Hot Bot search 68.180.229.106 วันนี้ เวลา 09.23:19 น.
148Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 09.23:19 น.
149Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 09.22:36 น.
150Hot Bot search 68.180.229.106 วันนี้ เวลา 09.22:32 น.