เวลาที่เซอร์เวอร์ : 01:02:28 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 01.00:47 น.
2Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 01.00:29 น.
3Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 01.00:12 น.
4Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 00.59:36 น.
5Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 00.58:56 น.
6Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 00.57:53 น.
7Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 00.57:28 น.
8Google 66.249.79.216 วันนี้ เวลา 00.57:09 น.
9Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 00.56:53 น.
10Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 00.56:34 น.
11Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 00.56:16 น.
12Google 66.249.79.218 วันนี้ เวลา 00.55:50 น.
13Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 00.55:49 น.
14Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 00.55:08 น.
15Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 00.55:06 น.
16Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 00.51:45 น.
17Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 00.50:31 น.
18Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 00.50:30 น.
19Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 00.50:30 น.
20Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 00.50:12 น.
21Google 66.249.79.218 วันนี้ เวลา 00.50:07 น.
22Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 00.49:18 น.
23Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 00.48:42 น.
24Google 66.249.79.216 วันนี้ เวลา 00.48:06 น.
25Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 00.47:28 น.
26Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 00.47:10 น.
27Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 00.46:52 น.
28Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 00.46:15 น.
29Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 00.45:58 น.
30Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 00.45:37 น.
31Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 00.45:28 น.
32Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 00.43:54 น.
33Google 66.249.79.216 วันนี้ เวลา 00.39:55 น.
34Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 00.39:40 น.
35Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 00.37:49 น.
36Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 00.36:53 น.
37Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 00.36:35 น.
38Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 00.36:04 น.
39Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 00.34:58 น.
40Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 00.29:49 น.
41Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 00.29:32 น.
42Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 00.28:52 น.
43Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 00.28:36 น.
44Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 00.27:43 น.
45Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 00.27:23 น.
46Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 00.26:32 น.
47Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 00.25:56 น.
48Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 00.25:22 น.
49Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 00.25:05 น.
50Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 00.24:47 น.
51Google 66.249.79.214 วันนี้ เวลา 00.21:14 น.
52Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 00.19:56 น.
53Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 00.19:21 น.
54Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 00.18:44 น.
55Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 00.18:27 น.
56Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 00.18:09 น.
57Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 00.17:35 น.
58Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 00.16:25 น.
59Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 00.14:58 น.
60Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 00.14:57 น.
61Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 00.10:53 น.
62Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 00.10:10 น.
63Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 00.10:10 น.
64Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 00.09:53 น.
65Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 00.09:11 น.
66Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 00.08:12 น.
67Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 00.07:55 น.
68Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 00.06:53 น.
69Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 00.05:54 น.
70Google 66.249.79.218 วันนี้ เวลา 00.04:33 น.
71Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 00.04:23 น.
72Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 00.00:24 น.
73Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.57:54 น.
74Google 66.249.79.218 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.56:11 น.
75Google 66.249.79.109 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.44:07 น.
76Google 66.249.79.214 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.39:29 น.
77Google 66.249.79.105 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.39:00 น.
78Google 66.249.79.105 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.38:27 น.
79Google 66.249.79.107 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.38:27 น.
80Google 66.249.79.105 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.37:39 น.
81Google 66.249.79.105 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.37:01 น.
82Google 66.249.79.105 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.36:48 น.
83Google 66.249.79.105 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.36:26 น.
84Google 66.249.79.218 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.35:32 น.
85Google 66.249.79.105 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.34:56 น.
86Google 66.249.79.107 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.34:38 น.
87Google 66.249.79.216 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.34:19 น.
88Google 66.249.79.218 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.33:52 น.
89Yandex 178.154.200.15 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.31:30 น.
90Google 66.249.79.109 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.30:10 น.
91Google 66.249.79.105 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.28:21 น.
92Google 66.249.79.105 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.28:02 น.
93Google 66.249.79.105 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.27:42 น.
94Google 66.249.79.105 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.27:28 น.
95Google 66.249.79.107 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.26:39 น.
96Google 66.249.79.105 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.25:59 น.
97Google 66.249.79.105 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.25:37 น.
98Google 66.249.79.109 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.25:18 น.
99Google 66.249.79.107 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.24:05 น.
100Google 66.249.79.109 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.23:57 น.
101Google 66.249.79.105 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.19:05 น.
102Google 66.249.79.105 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.17:35 น.
103Google 66.249.79.105 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.17:18 น.
104Google 66.249.79.107 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.16:29 น.
105Google 66.249.79.107 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.15:54 น.
106Google 66.249.79.109 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.15:15 น.
107Google 66.249.79.105 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.14:59 น.
108Google 66.249.79.214 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.14:26 น.
109Google 66.249.79.107 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.13:58 น.
110Google 66.249.79.105 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.09:18 น.
111Google 66.249.79.105 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.08:54 น.
112Google 66.249.79.109 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.08:39 น.
113Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.08:17 น.
114Google 66.249.79.105 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.06:16 น.
115Google 66.249.79.105 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.04:47 น.
116Google 66.249.79.105 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.03:57 น.
117Google 66.249.79.109 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.03:57 น.
118Google 66.249.79.105 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 23.03:56 น.
119Google 66.249.79.109 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 22.59:05 น.
120Google 66.249.79.107 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 22.58:31 น.
121Google 66.249.79.214 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 22.58:12 น.
122Google 66.249.79.105 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 22.57:56 น.
123Google 66.249.79.216 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 22.57:44 น.
124Google 66.249.79.105 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 22.56:47 น.
125Google 66.249.79.107 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 22.56:31 น.
126Google 66.249.79.105 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 22.55:56 น.
127Google 66.249.79.107 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 22.55:21 น.
128Google 66.249.79.107 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 22.54:47 น.
129Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 22.50:27 น.
130Google 66.249.79.216 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 22.49:23 น.
131Google 66.249.79.105 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 22.49:12 น.
132Google 66.249.79.105 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 22.48:53 น.
133Google 66.249.79.105 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 22.47:46 น.
134Google 66.249.79.105 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 22.46:55 น.
135Google 66.249.79.105 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 22.46:10 น.
136Google 66.249.79.105 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 22.45:36 น.
137Google 66.249.79.218 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 22.45:20 น.
138Google 66.249.79.105 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 22.44:30 น.
139Google 66.249.79.105 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 22.44:12 น.
140Google 66.249.79.216 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 22.41:02 น.
141Google 66.249.79.218 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 22.39:09 น.
142Google 66.249.79.105 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 22.38:51 น.
143Google 66.249.79.105 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 22.37:35 น.
144Google 66.249.79.107 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 22.37:24 น.
145Google 66.249.79.107 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 22.36:44 น.
146Google 66.249.79.107 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 22.35:42 น.
147Google 66.249.79.107 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 22.35:24 น.
148Google 66.249.79.105 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 22.34:46 น.
149Google 66.249.79.107 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 22.33:55 น.
150Google 66.249.79.214 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 22.32:41 น.