เวลาที่เซอร์เวอร์ : 23:55:52 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 23.55:17 น.
2Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 23.53:08 น.
3Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.252 วันนี้ เวลา 23.52:58 น.
4Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 23.51:58 น.
5Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.252 วันนี้ เวลา 23.50:07 น.
6Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 23.47:21 น.
7Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 23.45:49 น.
8Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 23.42:30 น.
9Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 23.40:01 น.
10Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 23.39:42 น.
11Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 23.39:27 น.
12Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 23.38:52 น.
13Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 23.38:34 น.
14Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 23.37:42 น.
15Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 23.36:21 น.
16Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 23.36:07 น.
17Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 23.35:32 น.
18Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 23.33:02 น.
19Yandex 5.255.231.44 วันนี้ เวลา 23.31:26 น.
20Yandex 5.255.231.44 วันนี้ เวลา 23.31:22 น.
21Yandex 5.255.231.44 วันนี้ เวลา 23.31:09 น.
22Yandex 213.180.203.97 วันนี้ เวลา 23.31:06 น.
23Yandex 5.255.231.44 วันนี้ เวลา 23.31:05 น.
24Yandex 213.180.203.97 วันนี้ เวลา 23.31:04 น.
25Yandex 5.255.231.44 วันนี้ เวลา 23.31:02 น.
26Yandex 213.180.203.97 วันนี้ เวลา 23.31:01 น.
27Yandex 5.255.231.44 วันนี้ เวลา 23.31:00 น.
28Yandex 213.180.203.97 วันนี้ เวลา 23.30:59 น.
29Yandex 5.255.231.44 วันนี้ เวลา 23.30:58 น.
30Yandex 213.180.203.97 วันนี้ เวลา 23.30:57 น.
31Yandex 213.180.203.97 วันนี้ เวลา 23.30:55 น.
32Yandex 5.255.231.44 วันนี้ เวลา 23.30:54 น.
33Yandex 213.180.203.97 วันนี้ เวลา 23.30:53 น.
34Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 23.30:53 น.
35Yandex 5.255.231.44 วันนี้ เวลา 23.30:52 น.
36Yandex 213.180.203.97 วันนี้ เวลา 23.30:49 น.
37Yandex 213.180.203.97 วันนี้ เวลา 23.30:47 น.
38Yandex 5.255.231.44 วันนี้ เวลา 23.30:46 น.
39Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 23.30:46 น.
40Yandex 213.180.203.97 วันนี้ เวลา 23.30:45 น.
41Yandex 5.255.231.44 วันนี้ เวลา 23.30:44 น.
42Yandex 213.180.203.97 วันนี้ เวลา 23.30:39 น.
43Yandex 213.180.203.250 วันนี้ เวลา 23.29:52 น.
44Yandex 5.255.231.103 วันนี้ เวลา 23.28:08 น.
45Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 23.28:05 น.
46Yandex 5.255.231.44 วันนี้ เวลา 23.27:41 น.
47Yandex 5.255.231.44 วันนี้ เวลา 23.27:38 น.
48Yandex 5.255.231.103 วันนี้ เวลา 23.27:34 น.
49Yandex 5.255.231.44 วันนี้ เวลา 23.27:32 น.
50Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.252 วันนี้ เวลา 23.27:24 น.
51Yandex 5.255.231.44 วันนี้ เวลา 23.27:14 น.
52Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 23.26:51 น.
53Yandex 5.255.231.44 วันนี้ เวลา 23.26:47 น.
54Yandex 5.255.231.44 วันนี้ เวลา 23.26:45 น.
55Yandex 5.255.231.44 วันนี้ เวลา 23.26:43 น.
56Yandex 5.255.231.44 วันนี้ เวลา 23.26:40 น.
57Yandex 5.255.231.44 วันนี้ เวลา 23.26:38 น.
58Yandex 5.255.231.44 วันนี้ เวลา 23.26:36 น.
59Yandex 5.255.231.44 วันนี้ เวลา 23.26:34 น.
60Yandex 5.255.231.44 วันนี้ เวลา 23.26:31 น.
61Yandex 5.255.231.44 วันนี้ เวลา 23.26:24 น.
62Yandex 5.255.231.44 วันนี้ เวลา 23.24:18 น.
63Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 23.23:38 น.
64Google 66.249.68.34 วันนี้ เวลา 23.23:34 น.
65Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.248 วันนี้ เวลา 23.18:58 น.
66Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 23.17:25 น.
67Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 23.17:02 น.
68Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 23.16:37 น.
69Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.250 วันนี้ เวลา 23.15:11 น.
70Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 23.09:57 น.
71Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 23.09:56 น.
72Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 23.07:27 น.
73Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 23.06:49 น.
74Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.248 วันนี้ เวลา 23.06:10 น.
75Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 23.05:36 น.
76Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 23.05:33 น.
77Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 23.05:04 น.
78Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 23.04:38 น.
79Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.250 วันนี้ เวลา 23.03:31 น.
80Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 23.03:11 น.
81Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 22.58:29 น.
82Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 22.56:16 น.
83Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.252 วันนี้ เวลา 22.55:59 น.
84Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 22.55:10 น.
85Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 22.53:56 น.
86Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 22.53:41 น.
87Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 22.49:40 น.
88Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 22.49:20 น.
89Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 22.49:02 น.
90Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 22.45:52 น.
91Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 22.45:12 น.
92Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 22.42:25 น.
93Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 22.42:04 น.
94Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 22.38:16 น.
95Google 66.249.68.36 วันนี้ เวลา 22.36:54 น.
96Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 22.36:14 น.
97Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 22.35:36 น.
98Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 22.35:29 น.
99Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 22.34:28 น.
100Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 22.31:18 น.
101Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 22.31:15 น.
102Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 22.30:40 น.
103Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 22.30:05 น.
104Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.248 วันนี้ เวลา 22.27:03 น.
105Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 22.26:52 น.
106Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 22.26:46 น.
107Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 22.23:21 น.
108Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.250 วันนี้ เวลา 22.22:29 น.
109Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 22.21:39 น.
110Mediapartners-Google (Adsense) 74.125.150.36 วันนี้ เวลา 22.18:35 น.
111Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 22.13:58 น.
112Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 22.12:23 น.
113Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.248 วันนี้ เวลา 22.10:55 น.
114Google 66.249.68.34 วันนี้ เวลา 22.10:31 น.
115Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.248 วันนี้ เวลา 22.10:10 น.
116Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 22.08:33 น.
117Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 22.07:52 น.
118Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 22.07:50 น.
119Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 22.07:48 น.
120Google 66.249.68.34 วันนี้ เวลา 22.05:26 น.
121Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 22.04:46 น.
122Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 22.04:04 น.
123Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.252 วันนี้ เวลา 22.03:03 น.
124Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 21.58:22 น.
125Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 21.58:01 น.
126Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 21.56:28 น.
127Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 21.54:34 น.
128Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 21.53:57 น.
129Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.252 วันนี้ เวลา 21.53:11 น.
130Google 66.249.68.38 วันนี้ เวลา 21.49:18 น.
131Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 21.48:52 น.
132Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 21.47:02 น.
133Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 21.45:04 น.
134Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 21.43:40 น.
135Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 21.42:46 น.
136Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 21.42:45 น.
137Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 21.41:16 น.
138Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 21.40:06 น.
139Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 21.39:22 น.
140Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 21.38:14 น.
141Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 21.37:28 น.
142Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 21.36:01 น.
143Google 66.249.68.36 วันนี้ เวลา 21.35:50 น.
144Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 21.35:25 น.
145Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.252 วันนี้ เวลา 21.33:59 น.
146Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 21.33:41 น.
147Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 21.33:11 น.
148Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 21.29:52 น.
149Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 21.27:05 น.
150Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 21.26:16 น.