เวลาที่เซอร์เวอร์ : 13:29:23 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 13.27:40 น.
2Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 13.26:44 น.
3Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.248 วันนี้ เวลา 13.26:26 น.
4Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 13.26:12 น.
5Google 66.249.68.54 วันนี้ เวลา 13.24:44 น.
6Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.250 วันนี้ เวลา 13.21:53 น.
7Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 13.21:46 น.
8Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.248 วันนี้ เวลา 13.20:45 น.
9Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.248 วันนี้ เวลา 13.20:34 น.
10Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 13.20:21 น.
11Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 13.18:53 น.
12Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.252 วันนี้ เวลา 13.18:27 น.
13Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 13.17:25 น.
14Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.250 วันนี้ เวลา 13.17:14 น.
15Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.250 วันนี้ เวลา 13.17:14 น.
16Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 13.16:33 น.
17Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 13.15:57 น.
18Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.248 วันนี้ เวลา 13.14:58 น.
19Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 13.14:30 น.
20Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.250 วันนี้ เวลา 13.14:25 น.
21Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.250 วันนี้ เวลา 13.13:51 น.
22Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.250 วันนี้ เวลา 13.13:03 น.
23Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 13.12:18 น.
24Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.252 วันนี้ เวลา 13.10:33 น.
25Google 66.249.68.50 วันนี้ เวลา 13.08:38 น.
26Google 66.249.68.54 วันนี้ เวลา 13.08:22 น.
27Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 13.07:10 น.
28Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 13.06:53 น.
29Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 13.05:43 น.
30Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.248 วันนี้ เวลา 13.05:08 น.
31Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 13.04:16 น.
32Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 13.02:47 น.
33Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 13.01:19 น.
34Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.252 วันนี้ เวลา 12.58:26 น.
35Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 12.56:56 น.
36Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 12.54:00 น.
37Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 12.49:37 น.
38Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.250 วันนี้ เวลา 12.48:21 น.
39Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 12.48:09 น.
40Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 12.46:46 น.
41Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 12.45:13 น.
42Mediapartners-Google (Adsense) 74.125.150.54 วันนี้ เวลา 12.44:56 น.
43Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 12.43:46 น.
44Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 12.43:12 น.
45Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 12.42:18 น.
46Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 12.39:22 น.
47Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 12.37:54 น.
48Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 12.36:27 น.
49Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 12.34:26 น.
50Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 12.33:31 น.
51Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 12.32:03 น.
52Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.248 วันนี้ เวลา 12.31:06 น.
53Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 12.30:35 น.
54 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
55 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
56 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
57 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
58 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
59 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
60 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
61 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
62 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
63 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
64 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
65 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
66 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
67 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
68 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
69 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
70 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
71 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
72 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
73 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
74 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
75 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
76 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
77 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
78 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
79 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
80 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
81 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
82 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
83 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
84 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
85 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
86 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
87 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
88 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
89 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
90 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
91 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
92 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
93 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
94 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
95 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
96 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
97 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
98 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
99 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
100 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
101 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
102 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
103 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
104 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
105 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
106 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
107 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
108 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
109 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
110 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
111 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
112 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
113 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
114 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
115 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
116 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
117 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
118 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
119 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
120 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
121 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
122 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
123 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
124 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
125 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
126 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
127 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
128 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
129 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
130 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
131 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
132 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
133 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
134 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
135 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
136 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
137 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
138 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
139 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
140 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
141 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
142 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
143 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
144 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
145 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
146 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
147 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
148 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
149 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
150 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.