เวลาที่เซอร์เวอร์ : 00:48:49 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Hot Bot search 68.180.230.244 วันนี้ เวลา 00.48:44 น.
2Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.48:35 น.
3Google 66.249.79.110 วันนี้ เวลา 00.48:31 น.
4Google 66.249.79.135 วันนี้ เวลา 00.48:26 น.
5Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 00.48:17 น.
6Google 66.249.71.140 วันนี้ เวลา 00.48:07 น.
7Google 66.249.79.131 วันนี้ เวลา 00.47:59 น.
8Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.47:50 น.
9Google 66.249.71.138 วันนี้ เวลา 00.47:43 น.
10Hot Bot search 68.180.230.244 วันนี้ เวลา 00.47:21 น.
11Google 66.249.71.140 วันนี้ เวลา 00.47:19 น.
12Hot Bot search 68.180.230.244 วันนี้ เวลา 00.47:19 น.
13Google 66.249.71.95 วันนี้ เวลา 00.47:14 น.
14Hot Bot search 68.180.230.244 วันนี้ เวลา 00.46:57 น.
15Google 66.249.71.136 วันนี้ เวลา 00.46:55 น.
16Google 66.249.71.138 วันนี้ เวลา 00.46:31 น.
17Google 66.249.79.131 วันนี้ เวลา 00.46:29 น.
18Google 66.249.79.131 วันนี้ เวลา 00.46:20 น.
19Google 66.249.79.135 วันนี้ เวลา 00.46:11 น.
20Google 66.249.79.114 วันนี้ เวลา 00.46:07 น.
21Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.45:53 น.
22Google 66.249.79.131 วันนี้ เวลา 00.45:44 น.
23Google 66.249.71.138 วันนี้ เวลา 00.45:43 น.
24Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.45:35 น.
25Hot Bot search 68.180.230.244 วันนี้ เวลา 00.45:29 น.
26Google 66.249.71.140 วันนี้ เวลา 00.45:20 น.
27Google 66.249.79.135 วันนี้ เวลา 00.45:17 น.
28Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.45:08 น.
29Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.44:59 น.
30Google 66.249.79.106 วันนี้ เวลา 00.44:56 น.
31Google 66.249.71.136 วันนี้ เวลา 00.44:32 น.
32Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.44:23 น.
33Google 66.249.71.140 วันนี้ เวลา 00.44:08 น.
34Google 66.249.79.131 วันนี้ เวลา 00.43:47 น.
35Google 66.249.79.106 วันนี้ เวลา 00.43:44 น.
36Google 66.249.79.131 วันนี้ เวลา 00.43:38 น.
37Hot Bot search 68.180.230.244 วันนี้ เวลา 00.43:33 น.
38Google 66.249.79.110 วันนี้ เวลา 00.43:20 น.
39Google 66.249.79.135 วันนี้ เวลา 00.43:20 น.
40Google 66.249.71.95 วันนี้ เวลา 00.43:11 น.
41Hot Bot search 68.180.230.244 วันนี้ เวลา 00.43:04 น.
42Google 66.249.71.136 วันนี้ เวลา 00.42:56 น.
43Google 66.249.79.131 วันนี้ เวลา 00.42:53 น.
44Hot Bot search 68.180.230.244 วันนี้ เวลา 00.42:50 น.
45Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.42:44 น.
46Google 66.249.71.136 วันนี้ เวลา 00.42:32 น.
47Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.42:26 น.
48Google 66.249.71.93 วันนี้ เวลา 00.42:17 น.
49Hot Bot search 68.180.230.244 วันนี้ เวลา 00.42:16 น.
50Google 66.249.79.114 วันนี้ เวลา 00.42:09 น.
51Google 66.249.71.93 วันนี้ เวลา 00.42:08 น.
52Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.41:50 น.
53Google 66.249.79.110 วันนี้ เวลา 00.41:45 น.
54Google 66.249.79.131 วันนี้ เวลา 00.41:23 น.
55Google 66.249.71.136 วันนี้ เวลา 00.41:21 น.
56Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.41:14 น.
57Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.41:05 น.
58Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 วันนี้ เวลา 00.41:02 น.
59Google 66.249.79.106 วันนี้ เวลา 00.40:57 น.
60Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.40:56 น.
61Hot Bot search 68.180.230.244 วันนี้ เวลา 00.40:53 น.
62Google 66.249.79.131 วันนี้ เวลา 00.40:47 น.
63Google 66.249.79.106 วันนี้ เวลา 00.40:33 น.
64Google 66.249.65.131 วันนี้ เวลา 00.40:29 น.
65Hot Bot search 68.180.230.244 วันนี้ เวลา 00.40:23 น.
66Google 66.249.79.131 วันนี้ เวลา 00.40:20 น.
67Hot Bot search 68.180.230.244 วันนี้ เวลา 00.40:16 น.
68Google 66.249.79.131 วันนี้ เวลา 00.40:11 น.
69Google 66.249.79.110 วันนี้ เวลา 00.40:09 น.
70Google 66.249.71.95 วันนี้ เวลา 00.40:02 น.
71Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.39:53 น.
72Google 66.249.71.136 วันนี้ เวลา 00.39:45 น.
73Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.39:44 น.
74Hot Bot search 68.180.230.244 วันนี้ เวลา 00.39:41 น.
75Google 66.249.79.131 วันนี้ เวลา 00.39:35 น.
76Hot Bot search 68.180.230.244 วันนี้ เวลา 00.39:31 น.
77Hot Bot search 68.180.230.244 วันนี้ เวลา 00.39:29 น.
78Google 66.249.79.131 วันนี้ เวลา 00.39:26 น.
79Google 66.249.71.136 วันนี้ เวลา 00.39:21 น.
80Google 66.249.71.93 วันนี้ เวลา 00.39:17 น.
81Google 66.249.79.135 วันนี้ เวลา 00.39:08 น.
82Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.38:59 น.
83Google 66.249.79.106 วันนี้ เวลา 00.38:57 น.
84Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.38:50 น.
85Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.38:41 น.
86Google 66.249.71.136 วันนี้ เวลา 00.38:33 น.
87Google 66.249.79.131 วันนี้ เวลา 00.38:32 น.
88Hot Bot search 68.180.230.244 วันนี้ เวลา 00.38:31 น.
89Hot Bot search 68.180.230.244 วันนี้ เวลา 00.38:31 น.
90Hot Bot search 68.180.230.244 วันนี้ เวลา 00.38:30 น.
91Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.38:23 น.
92Google 66.249.71.93 วันนี้ เวลา 00.38:14 น.
93Google 66.249.71.140 วันนี้ เวลา 00.38:09 น.
94Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.38:05 น.
95Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.37:56 น.
96Hot Bot search 68.180.230.244 วันนี้ เวลา 00.37:53 น.
97Google 66.249.79.131 วันนี้ เวลา 00.37:47 น.
98Google 66.249.71.138 วันนี้ เวลา 00.37:46 น.
99Google 66.249.79.131 วันนี้ เวลา 00.37:29 น.
100Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.37:22 น.
101Google 66.249.79.135 วันนี้ เวลา 00.37:11 น.
102Google 66.249.79.106 วันนี้ เวลา 00.36:58 น.
103Hot Bot search 68.180.230.244 วันนี้ เวลา 00.36:53 น.
104Google 66.249.79.131 วันนี้ เวลา 00.36:44 น.
105Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.36:35 น.
106Google 66.249.79.110 วันนี้ เวลา 00.36:34 น.
107Google 66.249.71.138 วันนี้ เวลา 00.36:10 น.
108Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.35:59 น.
109Google 66.249.71.136 วันนี้ เวลา 00.35:46 น.
110Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.35:41 น.
111Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.35:32 น.
112Google 66.249.79.131 วันนี้ เวลา 00.35:23 น.
113Google 66.249.71.140 วันนี้ เวลา 00.35:22 น.
114Google 66.249.79.135 วันนี้ เวลา 00.35:14 น.
115Google 66.249.79.135 วันนี้ เวลา 00.35:05 น.
116Google 66.249.71.136 วันนี้ เวลา 00.34:58 น.
117Google 66.249.79.135 วันนี้ เวลา 00.34:47 น.
118Google 66.249.71.136 วันนี้ เวลา 00.34:34 น.
119Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.34:11 น.
120Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.33:53 น.
121Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 วันนี้ เวลา 00.33:35 น.
122Google 66.249.71.95 วันนี้ เวลา 00.33:26 น.
123Hot Bot search 68.180.230.244 วันนี้ เวลา 00.33:16 น.
124Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.32:59 น.
125Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 วันนี้ เวลา 00.32:56 น.
126Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.32:50 น.
127Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 วันนี้ เวลา 00.32:37 น.
128Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.32:36 น.
129Google 66.249.79.131 วันนี้ เวลา 00.32:35 น.
130Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.32:32 น.
131Google 66.249.71.93 วันนี้ เวลา 00.32:05 น.
132Google 66.249.79.131 วันนี้ เวลา 00.31:38 น.
133Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 วันนี้ เวลา 00.31:31 น.
134Google 66.249.79.131 วันนี้ เวลา 00.31:29 น.
135Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.31:20 น.
136Google 66.249.71.93 วันนี้ เวลา 00.31:11 น.
137Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.31:02 น.
138Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.30:53 น.
139Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 วันนี้ เวลา 00.30:50 น.
140Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.30:44 น.
141Google 66.249.79.131 วันนี้ เวลา 00.30:26 น.
142Hot Bot search 68.180.230.244 วันนี้ เวลา 00.30:26 น.
143Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.29:50 น.
144Google 66.249.79.131 วันนี้ เวลา 00.29:32 น.
145Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.29:23 น.
146Google 66.249.71.93 วันนี้ เวลา 00.29:05 น.
147Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.28:56 น.
148Google 66.249.71.91 วันนี้ เวลา 00.28:47 น.
149Google 66.249.79.131 วันนี้ เวลา 00.28:38 น.
150Google 66.249.79.135 วันนี้ เวลา 00.28:29 น.