เวลาที่เซอร์เวอร์ : 05:30:52 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 05.27:54 น.
2Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 05.27:06 น.
3Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 05.25:29 น.
4Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 05.23:04 น.
5Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 05.22:32 น.
6Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 05.22:16 น.
7Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 05.21:28 น.
8Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 05.20:39 น.
9Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 05.19:51 น.
10Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 05.18:14 น.
11Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 05.17:26 น.
12Google 66.249.68.35 วันนี้ เวลา 05.16:38 น.
13Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 05.15:01 น.
14Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 05.14:13 น.
15Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 05.13:25 น.
16Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 05.12:45 น.
17Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 05.12:36 น.
18Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 05.11:00 น.
19Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 05.10:11 น.
20Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 05.09:48 น.
21Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 05.09:23 น.
22Yandex 178.154.200.72 วันนี้ เวลา 05.09:12 น.
23Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 05.08:47 น.
24Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 05.07:46 น.
25Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 05.06:58 น.
26Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 05.06:09 น.
27Yandex 178.154.200.141 วันนี้ เวลา 05.06:00 น.
28Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 05.05:21 น.
29Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 05.04:33 น.
30Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 05.02:08 น.
31Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 05.01:20 น.
32Yandex 178.154.200.72 วันนี้ เวลา 04.59:17 น.
33Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 04.58:55 น.
34Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 04.57:18 น.
35Google 66.249.68.35 วันนี้ เวลา 04.57:04 น.
36Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 04.51:40 น.
37Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 04.50:51 น.
38Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 04.50:03 น.
39Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 04.49:15 น.
40Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 04.47:38 น.
41Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 04.46:50 น.
42Google 66.249.68.35 วันนี้ เวลา 04.46:01 น.
43Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 04.44:25 น.
44Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 04.43:36 น.
45Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 04.42:45 น.
46Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 04.42:07 น.
47Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 04.39:35 น.
48Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 04.39:10 น.
49Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 04.37:57 น.
50Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 04.35:33 น.
51Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 04.35:09 น.
52Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 04.34:45 น.
53Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 04.33:57 น.
54Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 04.33:32 น.
55Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 04.33:08 น.
56Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 04.31:32 น.
57Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 04.30:43 น.
58Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 04.27:30 น.
59Google 66.249.68.38 วันนี้ เวลา 04.25:13 น.
60Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 04.24:58 น.
61Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 04.24:17 น.
62Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 04.22:40 น.
63Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 04.21:52 น.
64Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 04.21:03 น.
65Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 04.20:15 น.
66Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 04.19:27 น.
67Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 04.18:51 น.
68Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 04.18:38 น.
69Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 04.17:50 น.
70Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 04.16:14 น.
71Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 04.15:25 น.
72Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 04.15:10 น.
73Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 04.13:49 น.
74Google 66.249.71.71 วันนี้ เวลา 04.13:00 น.
75Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 04.12:29 น.
76Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 04.10:35 น.
77Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 04.08:59 น.
78Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 04.08:10 น.
79Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 04.07:49 น.
80Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 04.06:07 น.
81Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 04.04:57 น.
82Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 04.04:09 น.
83Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 04.03:20 น.
84Yandex 178.154.200.141 วันนี้ เวลา 04.03:02 น.
85Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 04.02:32 น.
86Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 04.01:44 น.
87Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 04.00:55 น.
88Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 04.00:07 น.
89Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 03.59:19 น.
90Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 03.59:15 น.
91Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 03.58:30 น.
92Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 03.56:54 น.
93Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 03.56:06 น.
94Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 03.55:17 น.
95Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 03.54:29 น.
96Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 03.53:23 น.
97Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 03.52:52 น.
98Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 03.50:41 น.
99Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 03.50:27 น.
100Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 03.48:51 น.
101Google 66.249.68.35 วันนี้ เวลา 03.47:14 น.
102Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 03.47:01 น.
103Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 03.46:26 น.
104Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 03.45:37 น.
105Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 03.42:24 น.
106Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 03.42:07 น.
107Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 03.41:36 น.
108Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 03.40:47 น.
109Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 03.39:59 น.
110Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 03.39:11 น.
111Yandex 178.154.200.141 วันนี้ เวลา 03.38:42 น.
112Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 03.36:46 น.
113Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 03.35:58 น.
114Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 03.35:09 น.
115Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 03.34:21 น.
116Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 03.33:33 น.
117Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 03.33:32 น.
118Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 03.32:44 น.
119Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 03.30:19 น.
120Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 03.27:54 น.
121Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 03.27:16 น.
122Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 03.27:06 น.
123Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 03.26:18 น.
124Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 03.25:29 น.
125Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 03.24:59 น.
126Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 03.24:41 น.
127Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 03.22:16 น.
128Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 03.22:00 น.
129Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 03.21:32 น.
130Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 03.21:28 น.
131Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 03.20:39 น.
132Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 03.19:03 น.
133Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 03.18:14 น.
134Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 03.17:26 น.
135Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 03.16:24 น.
136Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 03.15:49 น.
137Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 03.15:01 น.
138Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 03.13:24 น.
139Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 03.11:48 น.
140Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 03.10:11 น.
141Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 03.08:35 น.
142Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 03.07:49 น.
143Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 03.07:46 น.
144Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 03.06:58 น.
145Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 03.06:10 น.
146Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 03.04:33 น.
147Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 03.02:56 น.
148Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 03.02:26 น.
149Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 02.59:43 น.
150Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 02.58:55 น.