เวลาที่เซอร์เวอร์ : 14:25:12 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.79.29 วันนี้ เวลา 14.24:38 น.
2Google 66.249.79.31 วันนี้ เวลา 14.23:20 น.
3Google 66.249.79.31 วันนี้ เวลา 14.22:01 น.
4Google 66.249.79.180 วันนี้ เวลา 14.20:51 น.
5Google 66.249.79.31 วันนี้ เวลา 14.20:43 น.
6Google 66.249.79.27 วันนี้ เวลา 14.19:24 น.
7Google 66.249.79.27 วันนี้ เวลา 14.19:24 น.
8Google 66.249.79.182 วันนี้ เวลา 14.15:48 น.
9Google 66.249.79.29 วันนี้ เวลา 14.15:28 น.
10Google 66.249.79.29 วันนี้ เวลา 14.14:10 น.
11Google 66.249.79.29 วันนี้ เวลา 14.12:51 น.
12Google 66.249.79.27 วันนี้ เวลา 14.11:33 น.
13Google 66.249.79.180 วันนี้ เวลา 14.10:45 น.
14Google 66.249.79.31 วันนี้ เวลา 14.10:14 น.
15Google 66.249.79.27 วันนี้ เวลา 14.07:37 น.
16WebCrawler search 51.75.4.103 วันนี้ เวลา 14.07:26 น.
17Google 66.249.79.31 วันนี้ เวลา 14.06:19 น.
18Google 66.249.79.184 วันนี้ เวลา 14.05:42 น.
19Google 66.249.79.27 วันนี้ เวลา 14.03:42 น.
20Google 66.249.79.29 วันนี้ เวลา 14.01:04 น.
21Google 66.249.79.182 วันนี้ เวลา 14.00:39 น.
22Google 66.249.79.27 วันนี้ เวลา 13.59:46 น.
23Google 66.249.79.31 วันนี้ เวลา 13.58:27 น.
24Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.123 วันนี้ เวลา 13.57:17 น.
25Google 66.249.79.29 วันนี้ เวลา 13.57:09 น.
26Google 66.249.79.27 วันนี้ เวลา 13.55:50 น.
27Google 66.249.79.180 วันนี้ เวลา 13.55:36 น.
28Google 66.249.79.29 วันนี้ เวลา 13.54:32 น.
29Google 66.249.79.29 วันนี้ เวลา 13.53:13 น.
30Google 66.249.79.29 วันนี้ เวลา 13.51:55 น.
31Google 66.249.79.29 วันนี้ เวลา 13.50:36 น.
32Google 66.249.79.182 วันนี้ เวลา 13.50:33 น.
33Google 66.249.79.29 วันนี้ เวลา 13.49:18 น.
34Google 66.249.79.29 วันนี้ เวลา 13.47:59 น.
35Google 66.249.79.27 วันนี้ เวลา 13.46:40 น.
36Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.123 วันนี้ เวลา 13.45:50 น.
37Google 66.249.79.180 วันนี้ เวลา 13.45:30 น.
38Google 66.249.79.31 วันนี้ เวลา 13.45:23 น.
39Google 66.249.79.180 วันนี้ เวลา 13.40:27 น.
40Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.123 วันนี้ เวลา 13.39:34 น.
41Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.127 วันนี้ เวลา 13.39:23 น.
42Alexa search engine 34.207.98.73 วันนี้ เวลา 13.39:06 น.
43Alexa search engine 34.207.98.73 วันนี้ เวลา 13.38:56 น.
44Alexa search engine 34.207.98.73 วันนี้ เวลา 13.38:52 น.
45Alexa search engine 34.207.98.73 วันนี้ เวลา 13.36:33 น.
46Alexa search engine 34.207.98.73 วันนี้ เวลา 13.36:30 น.
47Google 66.249.79.182 วันนี้ เวลา 13.35:24 น.
48Google 66.249.79.27 วันนี้ เวลา 13.30:58 น.
49Google 66.249.79.182 วันนี้ เวลา 13.30:21 น.
50Google 66.249.79.31 วันนี้ เวลา 13.28:21 น.
51Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.123 วันนี้ เวลา 13.25:58 น.
52Google 66.249.79.27 วันนี้ เวลา 13.25:44 น.
53Google 66.249.79.180 วันนี้ เวลา 13.25:18 น.
54Google 66.249.79.27 วันนี้ เวลา 13.23:07 น.
55Google 66.249.79.29 วันนี้ เวลา 13.21:48 น.
56Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.123 วันนี้ เวลา 13.20:34 น.
57Google 66.249.79.29 วันนี้ เวลา 13.20:29 น.
58Google 66.249.79.182 วันนี้ เวลา 13.20:15 น.
59Google 66.249.79.29 วันนี้ เวลา 13.19:11 น.
60Google 66.249.79.29 วันนี้ เวลา 13.17:52 น.
61Google 66.249.79.31 วันนี้ เวลา 13.16:34 น.
62Google 66.249.79.27 วันนี้ เวลา 13.15:15 น.
63Google 66.249.79.180 วันนี้ เวลา 13.15:12 น.
64Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.127 วันนี้ เวลา 13.13:08 น.
65Google 66.249.79.184 วันนี้ เวลา 13.10:09 น.
66Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.127 วันนี้ เวลา 13.07:22 น.
67Google 66.249.79.27 วันนี้ เวลา 13.06:05 น.
68Google 66.249.79.180 วันนี้ เวลา 13.05:06 น.
69Google 66.249.79.31 วันนี้ เวลา 13.04:47 น.
70Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.123 วันนี้ เวลา 13.00:22 น.
71Google 66.249.79.182 วันนี้ เวลา 13.00:03 น.
72Google 66.249.79.27 วันนี้ เวลา 12.59:33 น.
73Google 66.249.79.27 วันนี้ เวลา 12.55:37 น.
74Google 66.249.79.182 วันนี้ เวลา 12.55:00 น.
75Google 66.249.79.29 วันนี้ เวลา 12.54:25 น.
76Google 66.249.79.27 วันนี้ เวลา 12.54:19 น.
77Google 66.249.79.31 วันนี้ เวลา 12.53:00 น.
78Google 66.249.79.27 วันนี้ เวลา 12.51:42 น.
79Google 66.249.79.27 วันนี้ เวลา 12.50:23 น.
80Google 66.249.79.184 วันนี้ เวลา 12.49:57 น.
81Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.123 วันนี้ เวลา 12.49:14 น.
82Google 66.249.79.29 วันนี้ เวลา 12.49:04 น.
83Google 66.249.79.29 วันนี้ เวลา 12.47:46 น.
84Google 66.249.79.31 วันนี้ เวลา 12.46:27 น.
85Google 66.249.79.29 วันนี้ เวลา 12.45:09 น.
86Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.125 วันนี้ เวลา 12.45:01 น.
87Google 66.249.79.182 วันนี้ เวลา 12.44:54 น.
88Google 66.249.79.31 วันนี้ เวลา 12.43:50 น.
89Google 66.249.79.31 วันนี้ เวลา 12.42:32 น.
90Google 66.249.79.27 วันนี้ เวลา 12.41:13 น.
91Google 66.249.79.184 วันนี้ เวลา 12.39:51 น.
92Google 66.249.79.29 วันนี้ เวลา 12.37:17 น.
93Google 66.249.79.27 วันนี้ เวลา 12.35:59 น.
94Google 66.249.79.184 วันนี้ เวลา 12.34:48 น.
95Google 66.249.79.31 วันนี้ เวลา 12.33:22 น.
96Google 66.249.79.31 วันนี้ เวลา 12.32:03 น.
97Google 66.249.79.184 วันนี้ เวลา 12.29:45 น.
98Google 66.249.79.27 วันนี้ เวลา 12.26:52 น.
99Google 66.249.79.27 วันนี้ เวลา 12.25:31 น.
100Google 66.249.79.182 วันนี้ เวลา 12.24:42 น.
101Google 66.249.79.27 วันนี้ เวลา 12.24:12 น.
102Google 66.249.79.29 วันนี้ เวลา 12.22:53 น.
103Google 66.249.79.29 วันนี้ เวลา 12.21:35 น.
104Google 66.249.79.182 วันนี้ เวลา 12.19:39 น.
105Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.127 วันนี้ เวลา 12.19:23 น.
106Google 66.249.79.27 วันนี้ เวลา 12.18:58 น.
107Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.123 วันนี้ เวลา 12.18:36 น.
108Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.123 วันนี้ เวลา 12.18:35 น.
109Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.123 วันนี้ เวลา 12.18:33 น.
110Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.123 วันนี้ เวลา 12.18:30 น.
111Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.123 วันนี้ เวลา 12.18:29 น.
112Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.123 วันนี้ เวลา 12.18:26 น.
113Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.123 วันนี้ เวลา 12.18:24 น.
114Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.123 วันนี้ เวลา 12.18:22 น.
115Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.123 วันนี้ เวลา 12.18:20 น.
116Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.125 วันนี้ เวลา 12.18:18 น.
117Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.125 วันนี้ เวลา 12.18:15 น.
118Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.125 วันนี้ เวลา 12.18:15 น.
119Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.123 วันนี้ เวลา 12.18:12 น.
120Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.127 วันนี้ เวลา 12.18:09 น.
121Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.123 วันนี้ เวลา 12.18:08 น.
122Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.125 วันนี้ เวลา 12.17:53 น.
123Google 66.249.79.29 วันนี้ เวลา 12.17:39 น.
124Google 66.249.79.29 วันนี้ เวลา 12.16:21 น.
125Google 66.249.79.27 วันนี้ เวลา 12.15:03 น.
126Google 66.249.79.180 วันนี้ เวลา 12.14:36 น.
127Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.56 วันนี้ เวลา 12.14:11 น.
128Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.52 วันนี้ เวลา 12.14:09 น.
129Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.56 วันนี้ เวลา 12.13:56 น.
130Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.54 วันนี้ เวลา 12.13:53 น.
131Google 66.249.79.27 วันนี้ เวลา 12.13:44 น.
132Google 66.249.79.29 วันนี้ เวลา 12.12:25 น.
133Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.123 วันนี้ เวลา 12.11:57 น.
134Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.52 วันนี้ เวลา 12.11:54 น.
135Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.123 วันนี้ เวลา 12.11:52 น.
136Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.52 วันนี้ เวลา 12.11:48 น.
137Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.52 วันนี้ เวลา 12.11:44 น.
138Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.52 วันนี้ เวลา 12.11:41 น.
139Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.52 วันนี้ เวลา 12.11:39 น.
140Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.54 วันนี้ เวลา 12.11:34 น.
141Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.54 วันนี้ เวลา 12.11:30 น.
142Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.54 วันนี้ เวลา 12.11:25 น.
143Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.123 วันนี้ เวลา 12.11:24 น.
144Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.123 วันนี้ เวลา 12.11:23 น.
145Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.123 วันนี้ เวลา 12.11:23 น.
146Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.123 วันนี้ เวลา 12.11:22 น.
147Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.56 วันนี้ เวลา 12.11:22 น.
148Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.123 วันนี้ เวลา 12.11:16 น.
149Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.123 วันนี้ เวลา 12.11:14 น.
150Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.123 วันนี้ เวลา 12.11:10 น.