เวลาที่เซอร์เวอร์ : 06:13:40 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 06.12:45 น.
2Google 66.249.75.25 วันนี้ เวลา 06.12:08 น.
3Google 66.249.75.24 วันนี้ เวลา 06.11:31 น.
4Google 66.249.75.25 วันนี้ เวลา 06.11:12 น.
5Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 06.10:56 น.
6Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 06.10:54 น.
7Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 06.10:35 น.
8Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 06.10:30 น.
9Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 06.10:17 น.
10Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 06.09:58 น.
11Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 06.08:44 น.
12Google 66.249.75.25 วันนี้ เวลา 06.08:06 น.
13Google 66.249.75.24 วันนี้ เวลา 06.07:29 น.
14Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 06.06:34 น.
15Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 06.06:15 น.
16Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 06.04:52 น.
17Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 06.01:18 น.
18Google 173.249.29.107 วันนี้ เวลา 06.00:11 น.
19Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 06.00:03 น.
20Google 66.249.75.24 วันนี้ เวลา 05.59:45 น.
21Google 66.249.69.145 วันนี้ เวลา 05.59:26 น.
22Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.59:08 น.
23Google 66.249.75.25 วันนี้ เวลา 05.58:48 น.
24Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.57:54 น.
25Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.57:35 น.
26Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.56:39 น.
27Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.55:46 น.
28Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.55:25 น.
29Google 66.249.75.25 วันนี้ เวลา 05.55:06 น.
30Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.54:48 น.
31Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.54:29 น.
32Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.52:56 น.
33Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.52:44 น.
34Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.52:19 น.
35Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.51:24 น.
36Google 66.249.75.24 วันนี้ เวลา 05.51:05 น.
37Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.50:46 น.
38Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.50:28 น.
39Google 66.249.75.24 วันนี้ เวลา 05.50:09 น.
40Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.49:51 น.
41Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.49:41 น.
42Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.49:32 น.
43Google 66.249.75.24 วันนี้ เวลา 05.49:13 น.
44Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.48:55 น.
45Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.48:36 น.
46Google 66.249.75.25 วันนี้ เวลา 05.47:59 น.
47Google 66.249.75.24 วันนี้ เวลา 05.47:22 น.
48Google 66.249.75.24 วันนี้ เวลา 05.47:04 น.
49Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.46:45 น.
50Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.46:26 น.
51Google 66.249.75.25 วันนี้ เวลา 05.46:08 น.
52Google 66.249.75.25 วันนี้ เวลา 05.45:49 น.
53Google 66.249.69.145 วันนี้ เวลา 05.45:31 น.
54Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.44:53 น.
55Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.44:16 น.
56Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.43:39 น.
57Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.43:21 น.
58Google 66.249.75.25 วันนี้ เวลา 05.43:02 น.
59Google 66.249.75.24 วันนี้ เวลา 05.42:06 น.
60Google 66.249.75.24 วันนี้ เวลา 05.41:48 น.
61Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.40:34 น.
62Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.39:56 น.
63Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.39:19 น.
64Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.38:58 น.
65Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.37:46 น.
66Google 66.249.75.25 วันนี้ เวลา 05.37:33 น.
67Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.36:51 น.
68Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.36:32 น.
69Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.35:36 น.
70Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.34:31 น.
71Google 66.249.75.25 วันนี้ เวลา 05.33:45 น.
72Google 66.249.69.145 วันนี้ เวลา 05.31:53 น.
73Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.31:35 น.
74Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.31:29 น.
75Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.31:16 น.
76Google 66.249.75.24 วันนี้ เวลา 05.30:58 น.
77Google 66.249.75.24 วันนี้ เวลา 05.30:39 น.
78Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.28:48 น.
79Google 66.249.75.24 วันนี้ เวลา 05.28:27 น.
80Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.27:33 น.
81Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.26:38 น.
82Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.26:19 น.
83Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.25:53 น.
84Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.25:42 น.
85Google 66.249.75.24 วันนี้ เวลา 05.25:25 น.
86Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.25:23 น.
87Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.25:05 น.
88Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.24:46 น.
89Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.24:28 น.
90Google 66.249.75.25 วันนี้ เวลา 05.24:09 น.
91Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.23:51 น.
92Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.23:32 น.
93Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.22:55 น.
94Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.20:45 น.
95Google 66.249.75.24 วันนี้ เวลา 05.20:26 น.
96Google 66.249.75.24 วันนี้ เวลา 05.19:31 น.
97Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.19:21 น.
98Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.18:50 น.
99Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.17:21 น.
100Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.17:02 น.
101Google 66.249.69.146 วันนี้ เวลา 05.16:43 น.
102Google 66.249.75.24 วันนี้ เวลา 05.16:21 น.
103Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.15:29 น.
104Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.14:33 น.
105Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.14:15 น.
106Mediapartners-Google (Adsense) 66.249.91.151 วันนี้ เวลา 05.13:54 น.
107Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.12:05 น.
108Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.10:15 น.
109Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.09:55 น.
110Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.09:36 น.
111Mediapartners-Google (Adsense) 66.249.91.152 วันนี้ เวลา 05.06:39 น.
112Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.01:09 น.
113Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.00:56 น.
114Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.00:38 น.
115Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 05.00:00 น.
116Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 04.59:42 น.
117Google 66.249.69.147 วันนี้ เวลา 04.58:46 น.
118Google 66.249.75.25 วันนี้ เวลา 04.58:09 น.
119Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 04.58:07 น.
120Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 04.57:50 น.
121Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 04.57:47 น.
122Google 66.249.75.24 วันนี้ เวลา 04.57:32 น.
123Google 66.249.75.24 วันนี้ เวลา 04.57:13 น.
124Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 04.56:36 น.
125Google 66.249.75.24 วันนี้ เวลา 04.56:18 น.
126Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 04.55:22 น.
127Google 66.249.75.25 วันนี้ เวลา 04.55:04 น.
128Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 04.54:45 น.
129Google 66.249.75.25 วันนี้ เวลา 04.54:08 น.
130Google 66.249.75.24 วันนี้ เวลา 04.53:49 น.
131Google 66.249.69.147 วันนี้ เวลา 04.53:30 น.
132Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 04.53:12 น.
133Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 04.52:53 น.
134Google 66.249.69.145 วันนี้ เวลา 04.52:35 น.
135Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 04.52:16 น.
136Mediapartners-Google (Adsense) 66.249.91.151 วันนี้ เวลา 04.52:07 น.
137Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 04.52:02 น.
138Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 04.51:58 น.
139Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 04.51:39 น.
140Google 66.249.75.24 วันนี้ เวลา 04.51:20 น.
141Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 04.50:43 น.
142Google 66.249.75.24 วันนี้ เวลา 04.50:25 น.
143Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 04.49:48 น.
144Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 04.49:29 น.
145Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 04.49:11 น.
146Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 04.49:00 น.
147Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 04.48:52 น.
148Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 04.48:15 น.
149Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 04.47:56 น.
150Google 66.249.75.23 วันนี้ เวลา 04.47:19 น.