เวลาที่เซอร์เวอร์ : 17:26:34 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 17.26:05 น.
2Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 17.23:07 น.
3Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 17.22:57 น.
4Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 17.13:34 น.
5Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 17.13:09 น.
6Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 17.05:03 น.
7Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 16.55:26 น.
8Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 16.55:11 น.
9Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 16.53:42 น.
10Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 16.48:31 น.
11Google 66.249.79.218 วันนี้ เวลา 16.45:23 น.
12Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 16.42:15 น.
13Google 66.249.79.214 วันนี้ เวลา 16.36:00 น.
14Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 16.32:52 น.
15Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 16.29:00 น.
16Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 16.29:00 น.
17Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 16.21:22 น.
18Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 16.21:08 น.
19Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 16.20:51 น.
20Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 16.17:13 น.
21Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 16.14:05 น.
22Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.13 วันนี้ เวลา 16.08:00 น.
23Google 66.249.79.216 วันนี้ เวลา 16.07:29 น.
24Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.13 วันนี้ เวลา 16.06:11 น.
25Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 15.57:24 น.
26Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.13 วันนี้ เวลา 15.55:54 น.
27Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 15.54:33 น.
28Google 66.249.79.214 วันนี้ เวลา 15.54:22 น.
29Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 15.49:11 น.
30Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 15.49:06 น.
31Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 15.49:03 น.
32Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 15.48:57 น.
33Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 15.45:54 น.
34Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 15.43:10 น.
35Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 15.41:27 น.
36Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.13 วันนี้ เวลา 15.41:09 น.
37Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 15.39:58 น.
38Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 15.37:35 น.
39Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 15.36:03 น.
40Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 15.34:34 น.
41Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 15.32:59 น.
42Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 15.30:15 น.
43Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 15.24:00 น.
44Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 15.17:44 น.
45Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 15.05:13 น.
46Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 14.58:57 น.
47Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 14.55:49 น.
48Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 14.55:45 น.
49Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 14.52:41 น.
50Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 14.51:58 น.
51Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 14.49:34 น.
52Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.13 วันนี้ เวลา 14.49:05 น.
53Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 14.48:46 น.
54Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 14.43:19 น.
55Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 14.40:10 น.
56Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 14.33:54 น.
57Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 14.26:51 น.
58Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 14.24:31 น.
59Google 66.249.79.216 วันนี้ เวลา 14.22:25 น.
60Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 14.22:03 น.
61Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 14.21:23 น.
62Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 14.18:15 น.
63Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 14.16:52 น.
64Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 14.15:07 น.
65Google 66.249.79.218 วันนี้ เวลา 14.09:17 น.
66Google 66.249.79.214 วันนี้ เวลา 14.08:52 น.
67Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.13 วันนี้ เวลา 13.55:23 น.
68Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 13.50:19 น.
69Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 13.50:16 น.
70Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 13.50:05 น.
71Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 13.44:19 น.
72Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 13.43:49 น.
73Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.13 วันนี้ เวลา 13.29:29 น.
74Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 13.25:02 น.
75Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 13.22:25 น.
76Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 13.18:47 น.
77Google 66.249.79.218 วันนี้ เวลา 13.16:45 น.
78Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 13.12:31 น.
79Google 66.249.79.214 วันนี้ เวลา 13.09:23 น.
80Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 13.04:00 น.
81Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 13.03:07 น.
82Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 13.02:20 น.
83Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 13.02:05 น.
84Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 13.00:00 น.
85Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 12.47:28 น.
86Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 12.45:25 น.
87Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 12.44:21 น.
88Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 12.42:07 น.
89Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 12.40:42 น.
90Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 12.36:21 น.
91Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 12.36:20 น.
92Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 12.34:57 น.
93Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 12.31:49 น.
94Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.13 วันนี้ เวลา 12.27:28 น.
95Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 12.22:26 น.
96Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 12.19:27 น.
97Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 12.19:18 น.
98Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.13 วันนี้ เวลา 12.19:16 น.
99Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 12.16:10 น.
100Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 12.15:11 น.
101Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 12.13:02 น.
102Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.13 วันนี้ เวลา 12.09:08 น.
103Yandex 178.154.200.15 วันนี้ เวลา 12.09:06 น.
104Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 12.07:46 น.
105Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 12.07:40 น.
106Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 12.06:47 น.
107Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 12.03:47 น.
108Google 66.249.79.214 วันนี้ เวลา 11.57:57 น.
109Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.13 วันนี้ เวลา 11.55:49 น.
110Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 11.54:15 น.
111Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 11.48:00 น.
112Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 11.41:44 น.
113Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 11.38:36 น.
114Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 11.35:28 น.
115Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 11.33:45 น.
116Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 11.32:20 น.
117Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 11.31:45 น.
118Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 11.31:41 น.
119Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 11.29:39 น.
120Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 11.29:02 น.
121Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 11.22:57 น.
122Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 11.07:02 น.
123Google 66.249.79.214 วันนี้ เวลา 11.05:25 น.
124Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 11.04:38 น.
125Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 11.04:10 น.
126Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 11.01:02 น.
127Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 10.57:54 น.
128Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 10.57:16 น.
129Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 10.54:47 น.
130Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.13 วันนี้ เวลา 10.53:43 น.
131Google 66.249.79.216 วันนี้ เวลา 10.52:17 น.
132Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 10.51:39 น.
133Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 10.50:35 น.
134Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 10.48:31 น.
135Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 10.46:47 น.
136Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.13 วันนี้ เวลา 10.46:21 น.
137Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 10.45:23 น.
138Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 10.42:15 น.
139Google 66.249.79.218 วันนี้ เวลา 10.39:09 น.
140Google 66.249.79.103 วันนี้ เวลา 10.39:07 น.
141Google 66.249.79.100 วันนี้ เวลา 10.36:00 น.
142Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 10.26:01 น.
143Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 10.20:01 น.
144Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 10.18:30 น.
145Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 10.17:13 น.
146Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.13 วันนี้ เวลา 10.16:16 น.
147Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 10.14:05 น.
148Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.13 วันนี้ เวลา 10.11:33 น.
149Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 10.10:57 น.
150Google 66.249.79.214 วันนี้ เวลา 09.58:47 น.