เวลาที่เซอร์เวอร์ : 10:38:24 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 10.38:07 น.
2Google 66.249.68.93 วันนี้ เวลา 10.37:05 น.
3Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 10.35:45 น.
4Google 66.249.68.93 วันนี้ เวลา 10.34:57 น.
5Google 66.249.68.91 วันนี้ เวลา 10.34:46 น.
6Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 10.34:26 น.
7Google 66.249.68.91 วันนี้ เวลา 10.32:54 น.
8Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 10.32:33 น.
9Google 66.249.68.91 วันนี้ เวลา 10.32:26 น.
10Google 176.114.9.174 วันนี้ เวลา 10.30:06 น.
11Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 10.29:23 น.
12Google 66.249.68.95 วันนี้ เวลา 10.28:18 น.
13Google 66.249.68.91 วันนี้ เวลา 10.27:48 น.
14Mediapartners-Google (Adsense) 74.125.150.93 วันนี้ เวลา 10.27:43 น.
15Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 10.27:27 น.
16Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 10.25:45 น.
17Google 66.249.68.95 วันนี้ เวลา 10.25:28 น.
18Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 10.24:19 น.
19Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 10.24:03 น.
20Mediapartners-Google (Adsense) 74.125.150.91 วันนี้ เวลา 10.23:42 น.
21Mediapartners-Google (Adsense) 74.125.150.91 วันนี้ เวลา 10.23:35 น.
22Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 10.23:33 น.
23Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 10.23:16 น.
24Google 66.249.68.91 วันนี้ เวลา 10.23:09 น.
25Google 66.249.68.95 วันนี้ เวลา 10.22:54 น.
26Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 10.22:54 น.
27Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 10.22:18 น.
28Google 66.249.68.93 วันนี้ เวลา 10.21:22 น.
29Google 66.249.68.91 วันนี้ เวลา 10.20:49 น.
30Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 10.20:28 น.
31Google 66.249.68.91 วันนี้ เวลา 10.19:27 น.
32Google 66.249.68.95 วันนี้ เวลา 10.19:18 น.
33Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 10.18:47 น.
34Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 10.18:31 น.
35Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 10.17:46 น.
36Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 10.17:41 น.
37Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 10.17:37 น.
38Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 10.16:33 น.
39Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 10.16:18 น.
40Google 66.249.68.95 วันนี้ เวลา 10.16:11 น.
41Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 10.16:08 น.
42Google 66.249.68.95 วันนี้ เวลา 10.13:51 น.
43Yandex 5.45.207.87 วันนี้ เวลา 10.12:11 น.
44Mediapartners-Google (Adsense) 74.125.150.91 วันนี้ เวลา 10.11:46 น.
45Mediapartners-Google (Adsense) 74.125.150.95 วันนี้ เวลา 10.11:34 น.
46Google 66.249.79.48 วันนี้ เวลา 10.10:18 น.
47Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 10.09:59 น.
48Mediapartners-Google (Adsense) 74.125.150.91 วันนี้ เวลา 10.09:51 น.
49Mediapartners-Google (Adsense) 74.125.150.91 วันนี้ เวลา 10.09:45 น.
50Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 10.09:29 น.
51Google 66.249.68.91 วันนี้ เวลา 10.09:13 น.
52Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 10.07:14 น.
53Mediapartners-Google (Adsense) 74.125.150.93 วันนี้ เวลา 10.06:49 น.
54Google 66.249.68.95 วันนี้ เวลา 10.06:11 น.
55Mediapartners-Google (Adsense) 74.125.150.91 วันนี้ เวลา 10.05:41 น.
56Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 10.05:17 น.
57Google 66.249.68.91 วันนี้ เวลา 10.04:34 น.
58Mediapartners-Google (Adsense) 74.125.150.93 วันนี้ เวลา 10.04:04 น.
59Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 10.03:22 น.
60Google 66.249.68.91 วันนี้ เวลา 10.02:54 น.
61Mediapartners-Google (Adsense) 74.125.150.93 วันนี้ เวลา 10.02:20 น.
62Google 66.249.68.93 วันนี้ เวลา 10.02:15 น.
63Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 10.00:19 น.
64Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.59:28 น.
65Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.59:08 น.
66Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.58:20 น.
67Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.57:31 น.
68Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.57:16 น.
69Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.56:57 น.
70Yandex 5.45.207.87 วันนี้ เวลา 09.56:25 น.
71Yandex 5.255.253.112 วันนี้ เวลา 09.56:24 น.
72Google 66.249.68.93 วันนี้ เวลา 09.55:21 น.
73Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.55:20 น.
74Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.55:20 น.
75Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.55:05 น.
76Yandex 5.45.207.87 วันนี้ เวลา 09.55:03 น.
77Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.54:47 น.
78Yandex 5.45.207.87 วันนี้ เวลา 09.54:28 น.
79Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.54:25 น.
80Yandex 5.45.207.87 วันนี้ เวลา 09.54:25 น.
81Yandex 5.255.253.112 วันนี้ เวลา 09.54:13 น.
82Yandex 5.45.207.87 วันนี้ เวลา 09.54:12 น.
83Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.54:12 น.
84Yandex 5.45.207.87 วันนี้ เวลา 09.54:11 น.
85Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.54:11 น.
86Yandex 5.45.207.87 วันนี้ เวลา 09.54:11 น.
87Yandex 5.255.253.112 วันนี้ เวลา 09.54:09 น.
88Yandex 5.45.207.87 วันนี้ เวลา 09.54:09 น.
89Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.54:08 น.
90Yandex 5.45.207.87 วันนี้ เวลา 09.54:08 น.
91Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.54:07 น.
92Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.53:57 น.
93Google 66.249.68.91 วันนี้ เวลา 09.53:20 น.
94Google 66.249.68.91 วันนี้ เวลา 09.52:57 น.
95Google 66.249.70.54 วันนี้ เวลา 09.52:55 น.
96Google 66.249.68.93 วันนี้ เวลา 09.52:54 น.
97Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.52:52 น.
98Google 66.249.68.91 วันนี้ เวลา 09.52:24 น.
99Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.51:43 น.
100Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.50:42 น.
101Google 66.249.68.93 วันนี้ เวลา 09.50:38 น.
102Google 66.249.68.95 วันนี้ เวลา 09.50:19 น.
103Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.49:00 น.
104Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.48:47 น.
105Mediapartners-Google (Adsense) 74.125.150.93 วันนี้ เวลา 09.48:43 น.
106Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.48:39 น.
107Google 66.249.68.95 วันนี้ เวลา 09.48:18 น.
108Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.48:09 น.
109Yandex 5.45.207.87 วันนี้ เวลา 09.48:08 น.
110Yandex 5.45.207.87 วันนี้ เวลา 09.48:07 น.
111Yandex 5.45.207.87 วันนี้ เวลา 09.48:06 น.
112Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.47:31 น.
113Yandex 5.45.207.87 วันนี้ เวลา 09.47:28 น.
114Google 66.249.68.91 วันนี้ เวลา 09.45:59 น.
115Google 66.249.68.93 วันนี้ เวลา 09.45:47 น.
116Google 66.249.68.95 วันนี้ เวลา 09.45:29 น.
117Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.45:02 น.
118Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.44:08 น.
119Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.43:50 น.
120Google 66.249.68.91 วันนี้ เวลา 09.43:40 น.
121Mediapartners-Google (Adsense) 74.125.150.95 วันนี้ เวลา 09.42:03 น.
122Yandex 5.45.207.87 วันนี้ เวลา 09.42:00 น.
123Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.41:59 น.
124Yandex 5.255.253.112 วันนี้ เวลา 09.41:59 น.
125Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.41:57 น.
126Yandex 5.45.207.87 วันนี้ เวลา 09.41:57 น.
127Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.41:56 น.
128Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.41:55 น.
129Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.41:51 น.
130Google 66.249.68.93 วันนี้ เวลา 09.41:20 น.
131Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.39:21 น.
132Google 66.249.68.95 วันนี้ เวลา 09.39:01 น.
133Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.37:16 น.
134Google 66.249.68.91 วันนี้ เวลา 09.36:42 น.
135Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.35:56 น.
136Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.35:35 น.
137Yandex 5.45.207.87 วันนี้ เวลา 09.34:32 น.
138Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.34:31 น.
139Yandex 5.45.207.87 วันนี้ เวลา 09.34:31 น.
140Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.34:31 น.
141Google 66.249.68.93 วันนี้ เวลา 09.34:22 น.
142Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.33:43 น.
143Google 66.249.68.95 วันนี้ เวลา 09.32:03 น.
144Mediapartners-Google (Adsense) 74.125.150.93 วันนี้ เวลา 09.31:34 น.
145Google 66.249.68.95 วันนี้ เวลา 09.31:08 น.
146Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.31:06 น.
147Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.30:15 น.
148Google 66.249.68.91 วันนี้ เวลา 09.29:44 น.
149Yandex 5.255.231.87 วันนี้ เวลา 09.28:37 น.
150Yandex 5.45.207.87 วันนี้ เวลา 09.28:33 น.