เวลาที่เซอร์เวอร์ : 07:40:49 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 07.39:08 น.
2Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 07.38:45 น.
3Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 07.37:41 น.
4Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 07.37:08 น.
5Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.230 วันนี้ เวลา 07.36:51 น.
6Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 07.36:36 น.
7Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.230 วันนี้ เวลา 07.36:26 น.
8Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 07.35:32 น.
9Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.232 วันนี้ เวลา 07.35:12 น.
10Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.230 วันนี้ เวลา 07.35:08 น.
11Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 07.35:00 น.
12Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.232 วันนี้ เวลา 07.34:29 น.
13Yahoo 111.98.64.89 วันนี้ เวลา 07.34:23 น.
14Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.234 วันนี้ เวลา 07.34:18 น.
15Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.232 วันนี้ เวลา 07.34:14 น.
16Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.230 วันนี้ เวลา 07.33:53 น.
17Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.230 วันนี้ เวลา 07.33:40 น.
18Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 07.33:37 น.
19Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.230 วันนี้ เวลา 07.33:27 น.
20Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.230 วันนี้ เวลา 07.33:22 น.
21Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.230 วันนี้ เวลา 07.33:10 น.
22Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.230 วันนี้ เวลา 07.32:56 น.
23Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.230 วันนี้ เวลา 07.32:51 น.
24Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 07.32:51 น.
25Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.230 วันนี้ เวลา 07.32:27 น.
26Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.232 วันนี้ เวลา 07.32:22 น.
27Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 07.31:46 น.
28Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.230 วันนี้ เวลา 07.31:38 น.
29Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.230 วันนี้ เวลา 07.31:30 น.
30Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.230 วันนี้ เวลา 07.31:26 น.
31Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 07.31:14 น.
32Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.230 วันนี้ เวลา 07.31:06 น.
33Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.230 วันนี้ เวลา 07.30:55 น.
34Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.230 วันนี้ เวลา 07.30:51 น.
35Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.230 วันนี้ เวลา 07.30:27 น.
36Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.230 วันนี้ เวลา 07.30:22 น.
37Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.230 วันนี้ เวลา 07.30:14 น.
38Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 07.30:10 น.
39Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.232 วันนี้ เวลา 07.30:02 น.
40Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.230 วันนี้ เวลา 07.29:47 น.
41Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.230 วันนี้ เวลา 07.29:46 น.
42Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.230 วันนี้ เวลา 07.29:36 น.
43Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.230 วันนี้ เวลา 07.29:34 น.
44Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.230 วันนี้ เวลา 07.29:25 น.
45Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.230 วันนี้ เวลา 07.29:22 น.
46Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.232 วันนี้ เวลา 07.29:12 น.
47Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.230 วันนี้ เวลา 07.28:53 น.
48Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 07.28:52 น.
49Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.230 วันนี้ เวลา 07.28:39 น.
50Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.230 วันนี้ เวลา 07.28:33 น.
51Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.230 วันนี้ เวลา 07.28:19 น.
52Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.230 วันนี้ เวลา 07.28:15 น.
53Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.230 วันนี้ เวลา 07.28:08 น.
54Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 07.28:07 น.
55Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.232 วันนี้ เวลา 07.28:04 น.
56Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 07.28:01 น.
57Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.230 วันนี้ เวลา 07.27:51 น.
58Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.232 วันนี้ เวลา 07.27:44 น.
59Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.232 วันนี้ เวลา 07.27:31 น.
60Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 07.27:29 น.
61Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 07.26:57 น.
62Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.232 วันนี้ เวลา 07.26:54 น.
63Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.234 วันนี้ เวลา 07.26:13 น.
64Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 07.24:48 น.
65Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 07.23:44 น.
66Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 07.22:39 น.
67Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 07.22:36 น.
68Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 07.21:03 น.
69Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 07.20:30 น.
70Google 66.249.79.70 วันนี้ เวลา 07.19:37 น.
71Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 07.18:54 น.
72Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 07.17:49 น.
73Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 07.16:45 น.
74Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 07.16:13 น.
75Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 07.15:41 น.
76Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 07.15:16 น.
77Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 07.14:04 น.
78Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 07.13:32 น.
79Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 07.13:01 น.
80Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 07.10:51 น.
81Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.230 วันนี้ เวลา 07.09:11 น.
82Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 07.08:34 น.
83Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 07.08:10 น.
84Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 07.07:38 น.
85Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 07.07:26 น.
86Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 07.07:06 น.
87Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 07.05:29 น.
88Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 07.04:25 น.
89Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 07.03:53 น.
90Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 07.03:34 น.
91Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 07.02:31 น.
92Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 07.02:16 น.
93Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 07.01:48 น.
94Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 07.00:40 น.
95Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 07.00:07 น.
96Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 06.59:42 น.
97Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 06.59:35 น.
98Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 06.59:03 น.
99Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 06.57:58 น.
100Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 06.57:26 น.
101Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 06.56:22 น.
102Google 66.249.79.64 วันนี้ เวลา 06.55:50 น.
103Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 06.53:41 น.
104Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.234 วันนี้ เวลา 06.53:20 น.
105Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 06.52:37 น.
106Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 06.51:32 น.
107Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 06.51:00 น.
108Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 06.50:28 น.
109Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 06.50:02 น.
110Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 06.49:56 น.
111Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 06.47:47 น.
112Google 66.249.79.67 วันนี้ เวลา 06.46:33 น.
113Google 66.249.79.67 วันนี้ เวลา 06.46:32 น.
114Google 66.249.79.67 วันนี้ เวลา 06.46:10 น.
115Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.232 วันนี้ เวลา 06.46:01 น.
116Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 06.45:38 น.
117Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 06.45:06 น.
118Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 06.44:11 น.
119Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 06.43:29 น.
120Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 06.39:12 น.
121Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 06.37:35 น.
122Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 06.37:03 น.
123Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.232 วันนี้ เวลา 06.36:32 น.
124Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 06.36:30 น.
125Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 06.35:26 น.
126Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 06.34:35 น.
127Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 06.33:50 น.
128Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 06.33:18 น.
129Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 06.32:45 น.
130Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 06.32:39 น.
131Yandex 178.154.200.141 วันนี้ เวลา 06.32:12 น.
132Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 06.30:43 น.
133Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 06.30:05 น.
134Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 06.29:32 น.
135Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 06.29:00 น.
136Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 06.27:59 น.
137Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 06.27:56 น.
138Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 06.27:24 น.
139Google 66.249.79.64 วันนี้ เวลา 06.26:51 น.
140Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 06.25:52 น.
141Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 06.25:47 น.
142Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 06.25:15 น.
143Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 06.24:55 น.
144Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 06.23:06 น.
145Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 06.22:34 น.
146Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 06.21:29 น.
147Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 06.19:53 น.
148Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 06.19:21 น.
149Google 66.249.79.67 วันนี้ เวลา 06.17:42 น.
150Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 06.16:40 น.