เวลาที่เซอร์เวอร์ : 11:00:13 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 10.59:48 น.
2Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.78 วันนี้ เวลา 10.59:43 น.
3Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.78 วันนี้ เวลา 10.59:38 น.
4Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.80 วันนี้ เวลา 10.59:35 น.
5Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.78 วันนี้ เวลา 10.58:43 น.
6Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.80 วันนี้ เวลา 10.58:20 น.
7Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.29 วันนี้ เวลา 10.57:31 น.
8Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 10.57:31 น.
9Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 10.57:10 น.
10Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 10.57:04 น.
11Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 10.55:51 น.
12Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.29 วันนี้ เวลา 10.55:13 น.
13Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 10.54:45 น.
14Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 10.54:32 น.
15Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 10.53:13 น.
16Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.31 วันนี้ เวลา 10.52:05 น.
17Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 10.51:53 น.
18Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 10.50:34 น.
19Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 10.49:23 น.
20Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 10.49:15 น.
21Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 10.48:23 น.
22Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 10.48:19 น.
23Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 10.47:56 น.
24Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 10.45:37 น.
25Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 10.45:18 น.
26Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.29 วันนี้ เวลา 10.45:04 น.
27Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 10.44:49 น.
28Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 10.44:46 น.
29Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 10.44:46 น.
30Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 10.43:59 น.
31Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 10.42:40 น.
32Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 10.40:01 น.
33Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 10.38:42 น.
34Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 10.38:29 น.
35Google 66.249.79.140 วันนี้ เวลา 10.37:46 น.
36Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 10.37:23 น.
37Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 10.36:16 น.
38Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 10.34:45 น.
39Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.29 วันนี้ เวลา 10.34:24 น.
40Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.76 วันนี้ เวลา 10.33:18 น.
41Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.76 วันนี้ เวลา 10.30:56 น.
42Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 10.29:28 น.
43Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 10.28:49 น.
44Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.29 วันนี้ เวลา 10.26:49 น.
45Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 10.24:46 น.
46Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 10.20:14 น.
47Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 10.15:38 น.
48Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 10.15:31 น.
49Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 10.14:59 น.
50Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 10.13:45 น.
51Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 10.13:39 น.
52Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 10.12:20 น.
53Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 10.11:37 น.
54Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 10.11:01 น.
55Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 10.09:42 น.
56Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 10.07:05 น.
57Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 10.04:25 น.
58Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 10.03:06 น.
59Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 09.55:25 น.
60Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 09.53:39 น.
61Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 09.53:08 น.
62Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 09.52:41 น.
63Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 09.52:33 น.
64Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 09.52:33 น.
65Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.29 วันนี้ เวลา 09.51:06 น.
66Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 09.50:35 น.
67Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 09.50:23 น.
68Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 09.50:20 น.
69Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.76 วันนี้ เวลา 09.50:02 น.
70Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.76 วันนี้ เวลา 09.48:49 น.
71Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.78 วันนี้ เวลา 09.48:44 น.
72Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 09.45:57 น.
73Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 09.44:38 น.
74Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 09.43:19 น.
75Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 09.40:41 น.
76Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 09.36:52 น.
77Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.31 วันนี้ เวลา 09.36:03 น.
78Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 09.31:27 น.
79Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 09.30:44 น.
80Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 09.30:08 น.
81Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 09.28:49 น.
82Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 09.28:21 น.
83Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 09.28:02 น.
84Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 09.27:30 น.
85Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 09.24:51 น.
86Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 09.22:13 น.
87Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 09.20:54 น.
88Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 09.20:13 น.
89Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 09.19:35 น.
90Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 09.18:16 น.
91Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 09.15:38 น.
92Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 09.14:40 น.
93Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 09.14:18 น.
94Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 09.13:31 น.
95Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 09.13:03 น.
96Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 09.10:21 น.
97Google 66.249.79.144 วันนี้ เวลา 09.09:12 น.
98Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 09.09:02 น.
99Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 09.07:43 น.
100Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.29 วันนี้ เวลา 09.04:28 น.
101Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.29 วันนี้ เวลา 09.04:04 น.
102Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 09.03:21 น.
103Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.31 วันนี้ เวลา 09.03:21 น.
104Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 09.02:15 น.
105Google 66.249.79.142 วันนี้ เวลา 09.01:35 น.
106Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 08.54:09 น.
107Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 08.53:59 น.
108Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 08.53:53 น.
109Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 08.52:52 น.
110Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.29 วันนี้ เวลา 08.51:55 น.
111Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.31 วันนี้ เวลา 08.51:47 น.
112Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 08.50:34 น.
113Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 08.49:04 น.
114Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 08.48:46 น.
115Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.29 วันนี้ เวลา 08.48:29 น.
116Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 08.47:56 น.
117Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 08.47:49 น.
118Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 08.47:41 น.
119Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 08.47:28 น.
120Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.29 วันนี้ เวลา 08.47:18 น.
121Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 08.47:09 น.
122Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 08.46:56 น.
123Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 08.46:47 น.
124Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 08.46:38 น.
125Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 08.46:37 น.
126Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 08.46:29 น.
127Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.29 วันนี้ เวลา 08.46:18 น.
128Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.31 วันนี้ เวลา 08.46:08 น.
129Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 08.45:30 น.
130Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 08.45:08 น.
131Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 08.44:58 น.
132Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 08.44:03 น.
133Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 08.43:53 น.
134Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 08.42:55 น.
135Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 08.42:43 น.
136Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 08.42:40 น.
137Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 08.42:36 น.
138Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 08.41:49 น.
139Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 08.40:01 น.
140Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 08.38:43 น.
141Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 08.37:44 น.
142Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 08.37:23 น.
143Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 08.36:04 น.
144Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 08.35:24 น.
145Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 08.34:56 น.
146Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 08.34:45 น.
147Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 08.33:26 น.
148Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 08.32:07 น.
149Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 08.30:47 น.
150Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 08.27:15 น.