เวลาที่เซอร์เวอร์ : 18:14:51 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 18.14:43 น.
2Google 66.249.68.69 วันนี้ เวลา 18.14:06 น.
3Google 66.249.68.69 วันนี้ เวลา 18.12:43 น.
4Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 18.11:53 น.
5Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 18.10:45 น.
6Yandex 5.255.231.158 วันนี้ เวลา 18.09:42 น.
7Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 18.08:43 น.
8Google 66.249.79.171 วันนี้ เวลา 18.08:34 น.
9Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 18.06:25 น.
10Yandex 95.108.213.161 วันนี้ เวลา 18.05:57 น.
11Google 66.249.68.69 วันนี้ เวลา 18.04:12 น.
12Google 66.249.68.69 วันนี้ เวลา 18.02:12 น.
13Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 18.01:39 น.
14Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 18.01:36 น.
15Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 18.01:13 น.
16Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 17.59:01 น.
17Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 17.58:12 น.
18Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 17.55:11 น.
19Google 66.249.68.70 วันนี้ เวลา 17.53:11 น.
20Yandex 213.180.203.31 วันนี้ เวลา 17.52:52 น.
21Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 17.52:23 น.
22Google 66.249.68.69 วันนี้ เวลา 17.52:22 น.
23Yandex 87.250.224.13 วันนี้ เวลา 17.50:50 น.
24Yandex 213.180.203.86 วันนี้ เวลา 17.50:16 น.
25Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 17.49:47 น.
26Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 17.49:01 น.
27Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 17.49:00 น.
28Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 17.47:58 น.
29Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 17.47:48 น.
30Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 17.47:47 น.
31Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 17.47:26 น.
32Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 17.46:10 น.
33Google 66.249.68.69 วันนี้ เวลา 17.46:02 น.
34Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 17.45:27 น.
35Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 17.45:22 น.
36Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 17.44:26 น.
37Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 17.44:01 น.
38Yandex 213.180.203.241 วันนี้ เวลา 17.43:31 น.
39Google 66.249.79.171 วันนี้ เวลา 17.43:08 น.
40Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 17.42:43 น.
41Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 17.42:38 น.
42Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 17.42:23 น.
43Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 17.41:30 น.
44Google 66.249.68.69 วันนี้ เวลา 17.41:29 น.
45Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 17.41:00 น.
46Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 17.40:59 น.
47Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 17.40:58 น.
48Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 17.40:58 น.
49Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 17.40:05 น.
50Google 66.249.68.69 วันนี้ เวลา 17.40:05 น.
51Google 66.249.68.69 วันนี้ เวลา 17.39:55 น.
52Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 17.39:54 น.
53Mediapartners-Google (Adsense) 74.125.150.70 วันนี้ เวลา 17.39:35 น.
54Google 66.249.79.172 วันนี้ เวลา 17.36:14 น.
55Yandex 95.108.213.245 วันนี้ เวลา 17.36:09 น.
56Google 66.249.79.172 วันนี้ เวลา 17.34:05 น.
57Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 17.33:58 น.
58Yandex 95.108.213.253 วันนี้ เวลา 17.33:46 น.
59Google 66.249.68.70 วันนี้ เวลา 17.33:03 น.
60Yandex 5.255.231.6 วันนี้ เวลา 17.32:10 น.
61Yandex 95.108.213.159 วันนี้ เวลา 17.25:48 น.
62Yandex 213.180.203.46 วันนี้ เวลา 17.24:47 น.
63Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 17.24:15 น.
64Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 17.21:32 น.
65Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 17.20:40 น.
66Yandex 95.108.213.101 วันนี้ เวลา 17.16:39 น.
67Yandex 95.108.213.122 วันนี้ เวลา 17.15:37 น.
68Google 66.249.68.69 วันนี้ เวลา 17.12:56 น.
69Google 66.249.68.70 วันนี้ เวลา 17.11:06 น.
70Google 66.249.79.171 วันนี้ เวลา 17.11:01 น.
71Yandex 95.108.213.172 วันนี้ เวลา 17.10:52 น.
72Yandex 87.250.224.36 วันนี้ เวลา 17.10:20 น.
73Yandex 5.255.231.14 วันนี้ เวลา 17.09:44 น.
74Mediapartners-Google (Adsense) 74.125.150.68 วันนี้ เวลา 17.09:33 น.
75Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 17.09:26 น.
76Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 17.09:13 น.
77Mediapartners-Google (Adsense) 74.125.150.69 วันนี้ เวลา 17.07:30 น.
78Google 66.249.79.171 วันนี้ เวลา 17.07:29 น.
79Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 17.07:16 น.
80Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 17.06:39 น.
81Google 66.249.68.69 วันนี้ เวลา 17.06:38 น.
82Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 17.06:36 น.
83Google 66.249.68.70 วันนี้ เวลา 17.06:30 น.
84Google 66.249.68.70 วันนี้ เวลา 17.06:27 น.
85Google 66.249.68.69 วันนี้ เวลา 17.05:46 น.
86Yandex 5.255.231.140 วันนี้ เวลา 17.05:16 น.
87Yandex 5.255.231.195 วันนี้ เวลา 17.05:15 น.
88Yandex 213.180.203.123 วันนี้ เวลา 17.05:15 น.
89Yandex 5.255.231.115 วันนี้ เวลา 17.05:14 น.
90Yandex 5.255.231.117 วันนี้ เวลา 17.05:13 น.
91Yandex 95.108.213.190 วันนี้ เวลา 17.05:12 น.
92Yandex 95.108.213.138 วันนี้ เวลา 17.05:12 น.
93Yandex 5.255.231.64 วันนี้ เวลา 17.05:12 น.
94Yandex 213.180.203.93 วันนี้ เวลา 17.05:12 น.
95Yandex 95.108.213.245 วันนี้ เวลา 17.05:11 น.
96Yandex 95.108.213.110 วันนี้ เวลา 17.05:11 น.
97Yandex 95.108.213.122 วันนี้ เวลา 17.04:35 น.
98Google 66.249.68.69 วันนี้ เวลา 17.04:03 น.
99Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 17.02:59 น.
100Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 17.02:56 น.
101Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 17.01:57 น.
102Google 66.249.68.69 วันนี้ เวลา 17.01:29 น.
103Google 66.249.68.69 วันนี้ เวลา 17.00:24 น.
104Yandex 213.180.203.154 วันนี้ เวลา 16.59:35 น.
105Mediapartners-Google (Adsense) 74.125.150.68 วันนี้ เวลา 16.59:31 น.
106Google 66.249.68.69 วันนี้ เวลา 16.56:10 น.
107Mediapartners-Google (Adsense) 74.125.150.68 วันนี้ เวลา 16.55:30 น.
108Google 66.249.68.70 วันนี้ เวลา 16.55:04 น.
109Google 66.249.68.70 วันนี้ เวลา 16.55:03 น.
110Yandex 87.250.224.9 วันนี้ เวลา 16.53:46 น.
111Google 66.249.68.69 วันนี้ เวลา 16.53:45 น.
112Google 66.249.68.69 วันนี้ เวลา 16.48:03 น.
113Mediapartners-Google (Adsense) 74.125.150.69 วันนี้ เวลา 16.47:29 น.
114Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 16.45:42 น.
115Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 16.45:39 น.
116Mediapartners-Google (Adsense) 74.125.150.68 วันนี้ เวลา 16.45:29 น.
117Yandex 95.108.213.253 วันนี้ เวลา 16.43:26 น.
118Google 66.249.79.172 วันนี้ เวลา 16.43:22 น.
119Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 16.42:58 น.
120Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 16.42:57 น.
121Yandex 5.255.231.6 วันนี้ เวลา 16.39:52 น.
122Mediapartners-Google (Adsense) 74.125.150.69 วันนี้ เวลา 16.39:28 น.
123Google 66.249.68.69 วันนี้ เวลา 16.38:12 น.
124Google 66.249.68.70 วันนี้ เวลา 16.38:03 น.
125Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 16.37:40 น.
126Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 16.37:11 น.
127Google 66.249.68.69 วันนี้ เวลา 16.35:36 น.
128Google 66.249.68.69 วันนี้ เวลา 16.34:36 น.
129Google 66.249.68.70 วันนี้ เวลา 16.33:00 น.
130Google 66.249.68.69 วันนี้ เวลา 16.31:35 น.
131Google 66.249.68.69 วันนี้ เวลา 16.31:23 น.
132Google 66.249.68.69 วันนี้ เวลา 16.29:34 น.
133Yandex 87.250.224.228 วันนี้ เวลา 16.29:25 น.
134Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 16.25:21 น.
135Yandex 95.108.213.159 วันนี้ เวลา 16.21:46 น.
136Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 16.20:08 น.
137Yandex 213.180.203.46 วันนี้ เวลา 16.18:45 น.
138Google 66.249.68.69 วันนี้ เวลา 16.18:40 น.
139Google 66.249.79.172 วันนี้ เวลา 16.17:58 น.
140Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 16.17:07 น.
141Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 16.15:46 น.
142Mediapartners-Google (Adsense) 74.125.150.68 วันนี้ เวลา 16.14:56 น.
143Google 66.249.68.69 วันนี้ เวลา 16.14:02 น.
144Mediapartners-Google (Adsense) 74.125.150.69 วันนี้ เวลา 16.13:36 น.
145Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 16.10:40 น.
146Google 66.249.68.69 วันนี้ เวลา 16.09:14 น.
147Google 66.249.68.69 วันนี้ เวลา 16.09:13 น.
148Google 66.249.68.69 วันนี้ เวลา 16.08:31 น.
149Google 66.249.68.70 วันนี้ เวลา 16.07:31 น.
150Google 66.249.68.68 วันนี้ เวลา 16.06:31 น.