เวลาที่เซอร์เวอร์ : 06:19:27 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 06.14:42 น.
2Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 06.14:34 น.
3Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 06.06:55 น.
4Google 66.249.79.88 วันนี้ เวลา 06.04:17 น.
5Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 06.04:16 น.
6Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.236 วันนี้ เวลา 05.57:03 น.
7Google 66.249.79.236 วันนี้ เวลา 05.49:29 น.
8Google 66.249.79.236 วันนี้ เวลา 05.47:25 น.
9Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 05.45:45 น.
10Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 05.45:41 น.
11Google 66.249.79.90 วันนี้ เวลา 05.30:53 น.
12Google 66.249.79.90 วันนี้ เวลา 05.30:52 น.
13Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.234 วันนี้ เวลา 05.22:09 น.
14Google 66.249.79.88 วันนี้ เวลา 05.22:07 น.
15Google 66.249.79.90 วันนี้ เวลา 05.22:01 น.
16Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 05.06:44 น.
17Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 05.05:52 น.
18Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 05.02:13 น.
19Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 04.56:16 น.
20Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 04.53:13 น.
21Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 04.43:10 น.
22Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 04.43:00 น.
23Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 04.41:26 น.
24Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 04.41:16 น.
25Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 04.36:47 น.
26Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 04.36:42 น.
27Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 04.35:23 น.
28Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 04.25:33 น.
29Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 04.25:33 น.
30Google 66.249.79.90 วันนี้ เวลา 04.19:18 น.
31Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 04.16:56 น.
32Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 04.15:35 น.
33Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 04.15:32 น.
34Google 66.249.79.90 วันนี้ เวลา 04.14:19 น.
35Google 66.249.79.236 วันนี้ เวลา 04.09:35 น.
36Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 03.48:19 น.
37Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 03.45:53 น.
38Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 03.44:35 น.
39Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 03.27:39 น.
40Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.232 วันนี้ เวลา 03.27:34 น.
41Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 03.25:31 น.
42Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.234 วันนี้ เวลา 03.23:50 น.
43Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.234 วันนี้ เวลา 03.23:47 น.
44Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 03.15:41 น.
45Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 03.11:14 น.
46Google 66.249.79.90 วันนี้ เวลา 03.09:24 น.
47Google 66.249.79.90 วันนี้ เวลา 03.09:20 น.
48Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 03.03:43 น.
49Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 02.49:05 น.
50Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 02.38:04 น.
51Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 02.38:03 น.
52Google 66.249.79.88 วันนี้ เวลา 02.38:02 น.
53Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 02.37:57 น.
54Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 02.35:23 น.
55Google 66.249.79.88 วันนี้ เวลา 02.31:00 น.
56Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 02.30:59 น.
57Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 02.26:16 น.
58Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 02.25:23 น.
59Google 66.249.79.88 วันนี้ เวลา 02.25:00 น.
60Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 02.24:50 น.
61Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 02.15:22 น.
62Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 02.11:11 น.
63Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 02.05:21 น.
64Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 02.05:18 น.
65Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 02.03:43 น.
66Google 66.249.79.90 วันนี้ เวลา 01.53:44 น.
67Google 66.249.79.90 วันนี้ เวลา 01.53:44 น.
68Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.232 วันนี้ เวลา 01.52:55 น.
69Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 01.51:42 น.
70Yandex 141.8.183.55 วันนี้ เวลา 01.51:33 น.
71Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 01.51:32 น.
72Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 01.42:49 น.
73Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 01.38:10 น.
74Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 01.35:23 น.
75Google 66.249.79.88 วันนี้ เวลา 01.35:17 น.
76Google 66.249.79.88 วันนี้ เวลา 01.35:11 น.
77Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 01.31:02 น.
78Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 01.28:38 น.
79Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 01.25:15 น.
80Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.234 วันนี้ เวลา 01.24:36 น.
81Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 01.15:13 น.
82Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 01.15:11 น.
83Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 01.15:09 น.
84Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 01.05:23 น.
85Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 01.05:20 น.
86Google 66.249.79.236 วันนี้ เวลา 00.57:40 น.
87Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 00.57:14 น.
88Google 66.249.79.88 วันนี้ เวลา 00.57:12 น.
89Google 66.249.79.236 วันนี้ เวลา 00.56:24 น.
90Google 66.249.79.236 วันนี้ เวลา 00.56:21 น.
91Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 00.55:08 น.
92Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 00.50:17 น.
93Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 00.49:40 น.
94Google 66.249.79.236 วันนี้ เวลา 00.47:11 น.
95Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 00.45:45 น.
96Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 00.37:06 น.
97Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 00.28:13 น.
98Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 00.06:35 น.
99Google 66.249.79.236 วันนี้ เวลา 00.06:28 น.
100Google 66.249.79.236 วันนี้ เวลา 00.06:27 น.
101Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 00.04:49 น.
102Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 00.04:48 น.
103Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 23.59:05 น.
104Google 66.249.79.90 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 23.54:22 น.
105Google 66.249.79.236 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 23.54:21 น.
106Google 66.249.79.234 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 23.53:21 น.
107Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 23.52:38 น.
108Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.234 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 23.52:02 น.
109Google 66.249.79.236 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 23.44:37 น.
110Google 66.249.79.234 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 23.44:35 น.
111Google 66.249.79.234 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 23.38:29 น.
112Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 23.38:27 น.
113Google 66.249.79.86 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 23.36:39 น.
114Google 66.249.79.86 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 23.36:38 น.
115Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.234 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 23.30:32 น.
116Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 23.27:45 น.
117Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 23.27:38 น.
118Google 66.249.79.90 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 23.26:34 น.
119Google 66.249.79.90 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 23.26:34 น.
120Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 23.23:34 น.
121Google 66.249.79.236 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 23.17:28 น.
122Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 23.17:25 น.
123Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.232 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 23.10:18 น.
124Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.234 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 23.10:03 น.
125Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 23.08:39 น.
126Google 66.249.79.86 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 23.08:25 น.
127Google 66.249.79.88 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 23.08:22 น.
128Google 66.249.79.234 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 23.07:18 น.
129Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.232 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 23.04:10 น.
130Google 66.249.79.236 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 23.01:23 น.
131Google 66.249.79.234 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 22.57:08 น.
132Google 66.249.79.236 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 22.57:05 น.
133Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 22.48:37 น.
134Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 22.47:46 น.
135Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 22.47:28 น.
136Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 22.47:00 น.
137Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 22.46:56 น.
138Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 22.46:56 น.
139Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.232 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 22.46:20 น.
140Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 22.39:25 น.
141Google 66.249.79.236 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 22.38:56 น.
142Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 22.36:38 น.
143Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 22.36:30 น.
144Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 22.36:28 น.
145Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 22.36:05 น.
146Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.232 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 22.31:13 น.
147Google 66.249.79.88 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 22.30:22 น.
148Google 66.249.79.88 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 22.30:17 น.
149Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.234 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 22.30:07 น.
150Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 22.29:47 น.