เวลาที่เซอร์เวอร์ : 01:25:01 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.69.77 วันนี้ เวลา 01.22:02 น.
2Google 66.249.69.75 วันนี้ เวลา 01.21:57 น.
3Google 66.249.69.73 วันนี้ เวลา 01.14:40 น.
4Mediapartners-Google (Adsense) 66.249.91.41 วันนี้ เวลา 01.13:48 น.
5Mediapartners-Google (Adsense) 66.249.91.41 วันนี้ เวลา 01.12:55 น.
6Google 66.249.69.75 วันนี้ เวลา 01.12:00 น.
7Google 66.249.69.75 วันนี้ เวลา 01.06:54 น.
8Mediapartners-Google (Adsense) 66.249.91.41 วันนี้ เวลา 01.06:04 น.
9Mediapartners-Google (Adsense) 66.249.91.43 วันนี้ เวลา 01.03:13 น.
10Google 66.249.69.77 วันนี้ เวลา 01.01:42 น.
11Google 66.249.69.73 วันนี้ เวลา 00.56:39 น.
12Google 66.249.69.73 วันนี้ เวลา 00.54:56 น.
13Google 66.249.69.75 วันนี้ เวลา 00.51:34 น.
14Google 66.249.69.75 วันนี้ เวลา 00.50:54 น.
15Google 66.249.69.75 วันนี้ เวลา 00.41:45 น.
16Google 66.249.69.75 วันนี้ เวลา 00.38:55 น.
17Google 66.249.69.77 วันนี้ เวลา 00.31:34 น.
18Google 66.249.69.77 วันนี้ เวลา 00.26:55 น.
19Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 00.26:31 น.
20Google 66.249.69.75 วันนี้ เวลา 00.21:21 น.
21Google 66.249.69.73 วันนี้ เวลา 00.14:54 น.
22Google 66.249.69.77 วันนี้ เวลา 00.12:50 น.
23Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 00.07:13 น.
24Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 00.04:54 น.
25Google 66.249.69.73 วันนี้ เวลา 00.01:25 น.
26Google 66.249.69.77 วันนี้ เวลา 00.01:24 น.
27Google 66.249.69.75 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 23.50:54 น.
28Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 23.41:57 น.
29Google 66.249.69.77 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 23.41:26 น.
30Google 66.249.69.77 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 23.41:25 น.
31Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 23.35:58 น.
32Google 66.249.69.75 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 23.35:28 น.
33Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 23.26:43 น.
34Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 23.23:58 น.
35Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 23.11:58 น.
36Google 66.249.69.75 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 23.11:34 น.
37Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 22.56:35 น.
38Google 66.249.69.77 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 22.54:57 น.
39Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 22.53:07 น.
40Google 66.249.69.77 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 22.42:57 น.
41Google 66.249.69.75 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 22.41:14 น.
42Google 66.249.69.75 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 22.41:13 น.
43Mediapartners-Google (Adsense) 66.249.91.45 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 22.40:35 น.
44Mediapartners-Google (Adsense) 66.249.91.41 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 22.39:45 น.
45Mediapartners-Google (Adsense) 66.249.91.45 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 22.39:08 น.
46Mediapartners-Google (Adsense) 66.249.91.43 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 22.38:15 น.
47Google 66.249.69.75 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 22.34:56 น.
48Google 66.249.69.71 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 22.32:18 น.
49Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 22.31:15 น.
50Google 66.249.69.68 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 22.30:59 น.
51Google 66.249.69.71 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 22.30:55 น.
52Mediapartners-Google (Adsense) 66.249.91.41 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 22.24:19 น.
53Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 22.10:52 น.
54Google 66.249.69.75 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 22.06:57 น.
55Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 22.04:27 น.
56Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 21.54:57 น.
57Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 21.51:51 น.
58Yandex 178.154.200.15 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 21.45:56 น.
59Google 66.249.69.77 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 21.43:52 น.
60Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 21.41:07 น.
61Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 21.41:03 น.
62Google 66.249.69.71 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 21.36:58 น.
63Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 21.32:09 น.
64Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 21.24:58 น.
65Google 66.249.69.75 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 21.21:00 น.
66Google 66.249.69.75 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 21.20:59 น.
67Google 66.249.69.75 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 21.12:58 น.
68Yandex 178.154.200.15 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 21.08:55 น.
69Google 66.249.69.77 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 21.07:17 น.
70Google 66.249.69.75 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 21.03:03 น.
71Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 20.55:57 น.
72Google 66.249.69.75 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 20.43:57 น.
73Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 20.36:18 น.
74Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 20.30:41 น.
75Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 20.20:38 น.
76Google 66.249.69.77 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 20.19:57 น.
77Google 66.249.72.26 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 20.15:31 น.
78Google 66.249.69.75 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 20.13:49 น.
79Google 66.249.69.77 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 20.10:18 น.
80Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 20.08:17 น.
81Google 66.249.69.75 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 20.07:57 น.
82Google 66.249.69.77 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 20.00:12 น.
83Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 19.50:52 น.
84Google 66.249.69.75 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 19.50:02 น.
85Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 19.38:52 น.
86Google 66.249.69.75 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 19.26:52 น.
87Google 66.249.69.75 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 19.20:13 น.
88Google 66.249.72.26 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 19.20:12 น.
89Mediapartners-Google (Adsense) 66.249.91.45 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 19.16:03 น.
90Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 19.14:52 น.
91Google 66.249.69.77 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 19.04:33 น.
92Google 66.249.69.75 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 18.58:51 น.
93Mediapartners-Google (Adsense) 66.249.91.43 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 18.45:37 น.
94Google 66.249.69.75 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 18.40:16 น.
95Google 66.249.69.75 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 18.40:14 น.
96Google 66.249.69.77 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 18.40:14 น.
97Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 18.37:47 น.
98Google 66.249.69.75 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 18.35:08 น.
99Google 66.249.69.75 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 18.35:05 น.
100Google 66.249.69.75 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 18.34:51 น.
101Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 18.30:13 น.
102Google 66.249.69.75 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 18.22:51 น.
103Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 18.22:01 น.
104Google 66.249.69.75 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 18.19:53 น.
105Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 18.19:52 น.
106Google 66.249.69.75 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 18.09:55 น.
107Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 18.08:51 น.
108Mediapartners-Google (Adsense) 66.249.91.45 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 18.04:13 น.
109Google 66.249.69.75 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 18.02:35 น.
110Google 66.249.69.75 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 18.01:10 น.
111Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 17.59:45 น.
112Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 17.59:44 น.
113Google 66.249.69.75 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 17.56:51 น.
114Google 66.249.72.22 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 17.49:23 น.
115Google 66.249.69.75 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 17.44:51 น.
116Google 66.249.69.75 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 17.43:48 น.
117Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 17.39:36 น.
118Yandex 178.154.200.15 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 17.20:56 น.
119Google 66.249.69.75 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 17.20:51 น.
120Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 17.19:35 น.
121Mediapartners-Google (Adsense) 66.249.91.41 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 17.11:41 น.
122Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 17.09:24 น.
123Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 17.08:51 น.
124Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 16.59:25 น.
125Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 16.59:21 น.
126Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 16.59:16 น.
127Google 66.249.69.75 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 16.50:50 น.
128Yandex 178.154.200.15 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 16.50:27 น.
129Mediapartners-Google (Adsense) 66.249.91.41 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 16.49:57 น.
130Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 16.49:13 น.
131Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 16.48:44 น.
132Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 16.39:25 น.
133Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 16.39:22 น.
134Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 16.38:50 น.
135Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 16.34:48 น.
136Google 66.249.69.75 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 16.26:50 น.
137Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 16.19:50 น.
138Mediapartners-Google (Adsense) 66.249.91.43 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 16.18:36 น.
139Google 66.249.69.77 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 16.14:50 น.
140Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 16.14:29 น.
141Google 66.249.69.75 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 16.09:26 น.
142Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 16.03:04 น.
143Google 66.249.69.75 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 16.02:05 น.
144Google 66.249.69.77 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.59:14 น.
145Google 66.249.66.157 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.58:50 น.
146Google 66.249.69.75 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.39:06 น.
147Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.39:04 น.
148Google 66.249.69.75 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.39:04 น.
149Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.36:02 น.
150Google 66.249.69.73 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.34:50 น.