ขออภัย ร้านนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณา
ติดต่อเจ้าของร้าน นาง ชนิศรา สุขสม 02-6758257 098-996-5141, dome0013@hotmail.com